Stran 1 od 1

log ping windows

Objavljeno: 19.11.2009 09:13:40
Napisal/-a M.C
a je opcija da si z nekim .bat file, ali s čem drugim dam v eno log datoteko vsako minuto takele podatke:

Koda: Izberi vse

 
Wed, 18 Nov 2009 17:10:01 +0100 : 64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=1 ttl=121 time=14.3 ms
Wed, 18 Nov 2009 17:11:01 +0100 : 64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=1 ttl=121 time=23.7 ms
Wed, 18 Nov 2009 17:12:01 +0100 : 64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=1 ttl=121 time=37.0 ms
Wed, 18 Nov 2009 17:13:01 +0100 : 64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=1 ttl=121 time=14.3 ms
.....
tole mi deluje na linuxu, za win ne najdem nič uporabnega ...

log ping windows

Objavljeno: 19.11.2009 09:20:29
Napisal/-a gabr

log ping windows

Objavljeno: 19.11.2009 09:31:46
Napisal/-a M.C

Koda: Izberi vse

ping -n 1 www.delphi-si.com >> test.log
en ping, ja no, zdaj bi lahko tole potlačil v en scheduler, ampak še zmeraj mi manjka podatek v test.log, o času posameznega pinga (ura, datum) ....

log ping windows

Objavljeno: 19.11.2009 09:36:01
Napisal/-a gabr
Kliči

ping -n 1 xx.xx.xx.xx | filterping

Potem si pa spiši console app filterping, ki bo iz standardnega inputa prebrala tisto, kar je izpisal ping, preparsala podatke in izpisala poljubno obliko na standardni output.

Potem pa to kliči kakorkoli pač hočeš klicat.

log ping windows

Objavljeno: 19.11.2009 16:20:51
Napisal/-a Silver_War
Za vse ukaze, ki ti prikatujejo določene rezultate v konzoli (dir, attrib, ping, ipconfig, itd.) lahko njihove rezultate brez problema shraniš v datoteko tako da na konec ukaza dodaš ">> ime datoteke".
Nekaj primerov:
ping google.si >>ping.log
ipconfig >> ipconfig.log
dir c:\*.* /s >>allfiles.log

Ta način shranjevanja podatkov obstaja še iz časov DOS-a

LP Silvo

log ping windows

Objavljeno: 19.11.2009 16:25:44
Napisal/-a gabr
Če si slučajno spregledal - M.C to čisto dobro ve, kar se vidi tudi iz njegovega drugega sporočila (poglej ga natančno še enkrat).

Jaz sem pa tudi že enkrat slišal za to, tam nekje okoli leta 90 ;)

log ping windows

Objavljeno: 19.11.2009 16:42:38
Napisal/-a DayTripper
Ker je to Delphi forum, prilagam se unit za pinganje iz Delpjija - uporabljam za kontolo ali ping uspe ali ne, verjetno pa se da dobiti ven iz tega se kaj drugega. Jaz imam en timer v progarmu in pingam v intervalu ter belezim rezultate v bazo.

Koda: Izberi vse

unit uPing;

interface
uses
 Windows, SysUtils, Classes;

type
 TSunB = packed record
  s_b1, s_b2, s_b3, s_b4: byte;
 end;
 TSunW = packed record
  s_w1, s_w2: word;
 end;
 PIPAddr = ^TIPAddr;
 TIPAddr = record
 case integer of
  0: (S_un_b: TSunB);
  1: (S_un_w: TSunW);
  2: (S_addr: longword);
 end;
 IPAddr = TIPAddr;

function IcmpCreateFile : THandle; stdcall; external 'icmp.dll';
function IcmpCloseHandle (icmpHandle : THandle) : boolean; stdcall;
external 'icmp.dll'
function IcmpSendEcho (IcmpHandle : THandle; DestinationAddress : IPAddr;
            RequestData : Pointer; RequestSize : Smallint;
            RequestOptions : pointer;
            ReplyBuffer : Pointer;
            ReplySize : DWORD;
            Timeout : DWORD) : DWORD; stdcall; external 'icmp.dll';

function Ping(InetAddress : string) : boolean;

implementation

uses WinSock;

function Fetch(var AInput: string; const ADelim: string = ' '; const ADelete: Boolean = true): string;
var
 iPos: Integer;
begin
 if ADelim = #0 then
 begin
  // AnsiPos does not work with #0
  iPos := Pos(ADelim, AInput);
 end
 else
 begin
  iPos := Pos(ADelim, AInput);
 end;

 if iPos = 0 then
 begin
  Result := AInput;
  if ADelete then
  begin
   AInput := '';
  end;
 end
 else
 begin
  result := Copy(AInput, 1, iPos - 1);
  if ADelete then
  begin
   Delete(AInput, 1, iPos + Length(ADelim) - 1);
  end;
 end;
end;

procedure TranslateStringToTInAddr(AIP: string; var AInAddr);
var
 phe: PHostEnt;
 pac: PChar;
 GInitData: TWSAData;
begin
 WSAStartup($101, GInitData);
 try
  phe := GetHostByName(PChar(AIP));
  if Assigned(phe) then
  begin
   pac := phe^.h_addr_list^;
   if Assigned(pac) then
   begin
    with TIPAddr(AInAddr).S_un_b do
    begin
     s_b1 := Byte(pac[0]);
     s_b2 := Byte(pac[1]);
     s_b3 := Byte(pac[2]);
     s_b4 := Byte(pac[3]);
    end;
   end
   else
   begin
    raise Exception.Create('Error getting IP from HostName');
   end;
  end
  else
  begin
   raise Exception.Create('Error getting HostName');
  end;
 except
  FillChar(AInAddr, SizeOf(AInAddr), #0);
 end;
 WSACleanup;
end;

function Ping(InetAddress : string) : boolean;
var
 Handle : THandle;
 InAddr : IPAddr;
 DW : DWORD;
 rep : array[1..128] of byte;
begin
 result := false;
 Handle := IcmpCreateFile;
 if Handle = INVALID_HANDLE_VALUE then
  Exit;
 TranslateStringToTInAddr(InetAddress, InAddr);
 DW := IcmpSendEcho(Handle, InAddr, nil, 0, nil, @rep, 128, 0);
 Result := (DW <> 0);
 IcmpCloseHandle(Handle);
end;

end. 

log ping windows

Objavljeno: 20.11.2009 08:17:56
Napisal/-a shinca

Koda: Izberi vse

ping -n 1 www.delphi-si.com >> test.log
en ping, ja no, zdaj bi lahko tole potlačil v en scheduler, ampak še zmeraj mi manjka podatek v test.log, o času posameznega pinga (ura, datum) ....
FPing ima opcijo za timestamp v odgovoru.

Fping.exe www.google.com -DT

Fast pinger version 2.22
(c) Wouter Dhondt (http://www.kwakkelflap.com)

Pinging www.l.google.com [74.125.39.104] with 32 bytes of data every 1000 ms:

2009/11/20 08:16:12 : Reply[1] from 74.125.39.104: bytes=32 time=49.6 ms TTL=53
2009/11/20 08:16:14 : Reply[2] from 74.125.39.104: bytes=32 time=49.3 ms TTL=53
2009/11/20 08:16:15 : Reply[3] from 74.125.39.104: bytes=32 time=50.8 ms TTL=53
2009/11/20 08:16:16 : Reply[4] from 74.125.39.104: bytes=32 time=50.7 ms TTL=53

log ping windows

Objavljeno: 20.11.2009 09:37:23
Napisal/-a gabr
O, koristno! Hvala!

Matr, vedno bolj me moti, da ta forum ni kot StackOverflow pa da bi ti dal zdaj en upvote :)