WSDL response

Vse drugo, kar ne spada v nobeno zgornjo kategorijo.
Odgovori
Stupa
Prispevkov: 44
Pridružen: 20.10.2003 21:17:37

WSDL response

Odgovor Napisal/-a Stupa » 27.01.2014 13:56:34

Živjo!

Imam težave pri uvažanju wsdl datoteke za obdelavo homologacij.
Preko importerja sem kreiral tole kodo.

Koda: Izberi vse

// ************************************************************************ //
// The types declared in this file were generated from data read from the
// WSDL File described below:
// WSDL   : https://ws.drsc.gov.si/drsc_ws/Ws_drsc?WSDL
// Encoding : UTF-8
// Version : 1.0
// (20.1.2014 13:22:27 - 1.33.2.5)
// ************************************************************************ //

unit Ws_drsc;

interface

uses InvokeRegistry, SOAPHTTPClient, Types, XSBuiltIns;

type
 ElementWrapper    = class;         { "http://igea.org/" }

 // ************************************************************************ //
 // Namespace : http://igea.org/
 // Serializtn: [xoLiteralParam]
 // ************************************************************************ //
 ElementWrapper = class(TRemotable)
 private
 public
  constructor Create; override;
 published
 end;
 // ************************************************************************ //
 // Namespace : http://igea.org/
 // soapAction: urn:MailTest
 // transport : http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
 // style   : rpc
 // binding  : MyWebService1SoapHttp
 // service  : Homologacija
 // port   : Ws_drsc
 // URL    : https://ws.drsc.gov.si/drsc_ws/Ws_drsc
 // ************************************************************************ //
 //ArrayOfElementWrapper = array of ElementWrapper;
 MyWebService1 = interface(IInvokable)
 ['{1902994D-1443-9B4B-3902-CE739C452B04}']
  function shraniHomologacijo(const xml: WideString; const uporabnik: WideString; const geslo: WideString): ElementWrapper; stdcall;
 end;

function GetMyWebService1(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=''; HTTPRIO: THTTPRIO = nil): MyWebService1;

implementation

function GetMyWebService1(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): MyWebService1;
const
 defWSDL = 'https://ws.drsc.gov.si/drsc_ws/Ws_drsc?WSDL';
 defURL = 'https://ws.drsc.gov.si/drsc_ws/Ws_drsc';
 defSvc = 'Homologacija';
 defPrt = 'Ws_drsc';
var
 RIO: THTTPRIO;
begin
 Result := nil;
 if (Addr = '') then
 begin
  if UseWSDL then
   Addr := defWSDL
  else
   Addr := defURL;
 end;
 if HTTPRIO = nil then
  RIO := THTTPRIO.Create(nil)
 else
  RIO := HTTPRIO;
 try
  Result := (RIO as MyWebService1);
  if UseWSDL then
  begin
   RIO.WSDLLocation := Addr;
   RIO.Service := defSvc;
   RIO.Port := defPrt;
  end else
   RIO.URL := Addr;
 finally
  if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
   RIO.Free;
 end;
end;


constructor ElementWrapper.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

initialization
 InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(MyWebService1), 'http://igea.org/', 'UTF-8');
 InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(MyWebService1), 'urn:MailTest');
 InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(MyWebService1), ioLiteral);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(ElementWrapper, 'http://igea.org/', 'ElementWrapper');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(ElementWrapper, [xoLiteralParam]);

end.
Vrniti bi moral response v xml-ju, vendar mi ne gre...

Koda: Izberi vse

procedure TForm4.Button4Click(Sender: TObject);
var res1 : ElementWrapper;
  a : WideString;
begin
  a := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ... ';  
  res1 := GetMyWebService1().shraniHomologacijo(a,'user','pass');
end;
Ima kdo kakšen predlog kaj je treba spremenit/dodat?

riko
Prispevkov: 444
Pridružen: 25.02.2004 12:40:57

Re: WSDL response

Odgovor Napisal/-a riko » 28.01.2014 09:54:57

Jaz za pošiljanje homologacij uporabljam tole:

Koda: Izberi vse

function WebPostData(const UserAgent: string; const Server: string; const Resource: string; const Data: AnsiString): WideString;
var
 hInet: HINTERNET;
 hHTTP: HINTERNET;
 hReq: HINTERNET;
 BufStream: TMemoryStream;
 BytesRead: Cardinal;
 aBuffer   : Array[0..4096] of Char;
 flags    : DWord;
const
 accept: packed array[0..1] of PChar = (PChar('*/*'), nil);
 header: string = 'Content-Type: text/xml';
begin
 hInet := InternetOpen(PChar(UserAgent), INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, nil, nil, 0);
 try
  hHTTP := InternetConnect(hInet, PChar(Server), INTERNET_DEFAULT_HTTPS_PORT, nil, nil, INTERNET_SERVICE_HTTP, 0, 1);
  try
   flags := INTERNET_FLAG_SECURE or INTERNET_FLAG_KEEP_CONNECTION;
   hReq := HttpOpenRequest(hHTTP, PChar('POST'), PChar(Resource), nil, nil, @accept, flags, 1);
   try
    if not HttpSendRequest(hReq, PChar(header), length(header), PChar(Data), length(Data)) then begin
     raise Exception.Create('HttpSendRequest failed. ' + SysErrorMessage(GetLastError));
    end else begin
      BufStream := TMemoryStream.Create;
      try
       while InternetReadFile(hReq, @aBuffer, SizeOf(aBuffer), BytesRead) do
       begin
        if (BytesRead = 0) then Break;
        BufStream.Write(aBuffer, BytesRead);
       end;

       aBuffer[0] := #0;
       BufStream.Write(aBuffer, 1);
       Result := PChar(BufStream.Memory);
      finally
       BufStream.Free;
      end;
    end;
   finally
    InternetCloseHandle(hReq);
   end;
  finally
   InternetCloseHandle(hHTTP);
  end;
 finally
  InternetCloseHandle(hInet);
 end;
end;
Pošiljam pa ta takole:

Koda: Izberi vse

  Result := UTF8Decode(WebPostData('Borland SOAP 1.2', 'ws.drsc.gov.si', 'drsc_ws/Ws_drsc', UTF8Encode(soapXml)));

Stupa
Prispevkov: 44
Pridružen: 20.10.2003 21:17:37

Re: WSDL response

Odgovor Napisal/-a Stupa » 28.01.2014 11:12:15

Tole sem tud že gledu, pa mi response čudno izpiše (vprašaji in kitajski znaki)
pošljem pa tole

Koda: Izberi vse

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:igea="http://igea.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <igea:shraniHomologacijo>
     <xml><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ...

riko
Prispevkov: 444
Pridružen: 25.02.2004 12:40:57

Re: WSDL response

Odgovor Napisal/-a riko » 28.01.2014 11:21:51

UTF8Decode rezultata bo verjetno pomagal.
Objavi primer podatkov, ki jih pošlješ po tej varianti, pa bova hitro videla kje je problem.
Podatke, ki jih daš me <XML></XML> moraš zakodirati takole:
v podatkih o vozilu:
& = &#x26;
< nadomestiš z <
> nadomestiš z >


primer:

Koda: Izberi vse

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:igea="http://igea.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<igea:shraniHomologacijo>
<xml><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><Svezenj xsi:schemaLocation="http://www.dc.gov.si https://ws.drsc.gov.si/drsc_ws/shema/svezenj_A_v1.1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.dc.gov.si"><Glava Referenca="" Verzija="1.0" Datum="2012-04-04T04:04:04" Prejemnik="DRSC" Posiljatelj="testtest" Baza="CRV"/><Vsebina><HOMOLOGACIJA><STEVILKA_POTRDILA>SA6543218</STEVILKA_POTRDILA><VLOZNIK_POOBLASCENEC>testtest</VLOZNIK_POOBLASCENEC><DATUM_IZDAJE>28.01.2014</DATUM_IZDAJE&gt...............</HOMOLOGACIJA></Vsebina></Svezenj></xml>
<uporabnik>uporabnik</uporabnik>
<geslo>geslo</geslo>
</igea:shraniHomologacijo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
potem ti pa mora delat.

Odgovori