TKDIS bomo opustili, kaj namesto njega ?

Vse drugo, kar ne spada v nobeno zgornjo kategorijo.
PeJo
Prispevkov: 988
Pridružen: 08.01.2003 16:10:34

TKDIS bomo opustili, kaj namesto njega ?

Odgovor Napisal/-a PeJo » 21.07.2010 11:18:14

Še povezava na XSD shemo SEPA XML.

Pojdite dol do sekcije Second version of Payments Initiation messages in sicer shemi CustomerCreditTransferInitiationV02 ter PaymentStatusReportV02.
Včasih, se ti zdi, da znaš vse .... boom in se zbudiš

yuhuhu
Prispevkov: 19
Pridružen: 25.02.2005 09:54:31

TKDIS bomo opustili, kaj namesto njega ?

Odgovor Napisal/-a yuhuhu » 21.07.2010 14:37:03

Tony, zanima me testni modul. Prosim, če ga lahko objaviš ...

B.

Uporabniški avatar
Lee_Nover
Prispevkov: 3653
Pridružen: 20.05.2001 14:31:55

TKDIS bomo opustili, kaj namesto njega ?

Odgovor Napisal/-a Lee_Nover » 21.07.2010 15:45:45

o fuj. kak bebc je pisal to shemo .. kaksne grde okrajsave. bljak. sigurno si ga je zmislu nek stari, ki nima pojma o xml-u.
.. my 2 c ..
- I hate noobs -

[Mr_x]
Prispevkov: 678
Pridružen: 12.06.2001 15:12:58

TKDIS bomo opustili, kaj namesto njega ?

Odgovor Napisal/-a [Mr_x] » 21.07.2010 19:40:38

Hehe, Lee je pač Lee!

1.Če mene prašaš je že sam xml kt en bruh, če pa še mal popackaš notr pa nastane en velk kup bruhanja.

2.Fantje, bolš taka koda kot nobena - to je vendar smisu tega foruma.
www.domas.com

TonyCaker
Prispevkov: 312
Pridružen: 27.09.2003 18:33:35

TKDIS bomo opustili, kaj namesto njega ?

Odgovor Napisal/-a TonyCaker » 22.07.2010 08:23:14

Spodaj je koda, ki iz clientdataseta kreira XML. Se vedno testno, tako da ne vem, ali je XML OK.

Copyleft (=left anyone to copy ) za clane Delphi.si, vsem ostalim pa opozorilo, da je baje en, ki je ukradel moj program, postal impotenten.

Koda: Izberi vse

unit Banke_Export;
{ Modul za kreiranje XML datoteke za osnovi podatkov iz TKDIS. TonyCaker ala POB 22.07.2010

 Tipicen scenarij: ubogi Delphi programer je pred 15 leti sklofal TKDIS.txt.
          Sedaj banke prehajajao na XML format, ki pa zal v eni strukturi
          vsebuje vse mozne poslovne scenarije s tega podrocja, ki doletijo
          podjetja v velikosti od 0 do 100.000 zaposlenih. Zato je dokumentacija
          ustrezno obsezna (=bruh, gl. post Mr_x-a).
 Predlog resitve : vmesnik, kamor posljes "flat" podatke iz TKDIS, na drugi strani pa
          pride ven XML. (Ce ima kdo kaj podobnega za zenske, mislim,
          noter vrzes staro, ven pa pride mlada, se priporocam).
 Rezultat    : kreiranje XML datoteke za ne da bi diplomiral na gori dokumentacije.
          V lastnem programu bi samo naredil preslikavo polj.
 Nasa resitev  : natanko isti ClientDataset, ki je na UI prikazan kot seznam
          za prenos na banko, se poslje v funkcijo SEPA_Export, ki zgenerira XML.
          Urejeno v par urah.

 Spodaj je struktura datoteke, iz katere se pri nas kreira TKDIS. V glavnem sledi poljem
 na virmanu (Obr40, ce se kdo spomni, kaj je bilo to).

  KLJUC VARCHAR (7) NOT NULL,   // id zapisa
  PAKET VARCHAR (7) ,       // paket
  OE VARCHAR (30) ,        // organizacijska enota SDK :-)
  BREME1 VARCHAR (30) ,      // Naslov nalogodajalca
  BREME2 VARCHAR (50) ,      // ...
  BREME3 VARCHAR (50) ,      // ...
  NAMEN1 VARCHAR (30) ,      // namen nakazila
  NAMEN2 VARCHAR (50) ,      // ...
  NAMEN3 VARCHAR (50) ,      // ...
  DOBRO1 VARCHAR (30) ,      // Naslov prejemnika
  DOBRO2 VARCHAR (50) ,      // ...
  DOBRO3 VARCHAR (50) ,      // ...
  ZIROBREME VARCHAR (30) ,     // TRR placnika
  SKLICOBREM VARCHAR (2) ,     // referenca nalogodajalca
  SKLICOBREM1 VARCHAR (30) ,    // ... drugi del
  DATUMVALUTE DATE,        // datum valutacija
  SIFRA1 VARCHAR (2),       // vrsta posla
  SIFRA2 VARCHAR (2),       // ...
  SIFRA3 VARCHAR (2),       // ...
  SIT CURRENCY_D,         // EUR :-)
  ZIRODOBRO VARCHAR (30) ,     // TRR prejemnika
  SKLICDOBRO VARCHAR (2) ,     // referenca prejemnika
  SKLICDOBRO1 VARCHAR (30) ,    // ... drugi del
  BIC_NALOGODAJALCA VARCHAR (15), // glej levo
  BIC_UPRAVICENCA VARCHAR (15),  // glej levo
  DATUM DATE,           // datum kreiranja zapisa
  KRAJ VARCHAR (30) ,       // kraj vplacila (mislim, da je brez veze)
  VEZA VARCHAR (30) ,       // ? nikoli uporabljeno
  DOKUMENT VARCHAR (7) ,      // veza v saldakonte
  DOKVEZA VARCHAR (7) ,      // kot zgoraj
  KOMITENT VARCHAR (7) ,      // sifra prejemnika
  KONTO VARCHAR (6) ,       // glej levo
  STATUS VARCHAR (2) ,       // placano / caka placilo
  TA Char(1),           // se uporablja za oznako (kot tag, amak z vec opcijami)
  VNESEL VNESEL_D,         // sifra uporabnika, ki je zadnji speminjal
  DTSTAMP DTSTAMP_D        // timestamp zadnje spremembe

Zgornji ClientDataset se obenem z imenom datoteke poslje kot parameter v funkcijo, le-ta
pa jo zgenerira.

Work to do:
1. za sirso uporabo Clientdataset kot parameter morda ni najbolj posrecena opcija,
  ampak nam sluzi in smo imeli najmanj dela (=0) s prilagajanjem. Morda bi bilo
  bolje namesto dataseta v parameteru poslati poslati kar ime TKDIS datoteke, ki
  naj se prevede, vendar bi jo bilo treba dopolniti z BIC kodami in morda se cim.
2. imena polj so bolj boga
3. dodati kontrole (null, range,...)
4. pa se precej tega


}

interface

uses SysUtils, WinProcs, WinTypes, Classes, dbClient, DateUtils,
   Dialogs, DB;

var
 tmpVrstica : Boolean;

//**** podporne funkcije
function PadVar(StIn:String; Count:Word):String;
function Zamik(nPresledki : Integer):String;
function XMLAddQuoted ( QuotedString, Value : String ) : String;
procedure XMLLineAdd(Value : String; list : TstringList; nZamik:Integer );

//**** export v XML
function SEPA_Export( dsNakazilo:TClientDataset; cFileName:String ):Integer;
//**** wishlist
//function SEPA_Import( dsNakazilo:TClientDataset; cXMLFileName:String ):Integer;

implementation

function PadVar(StIn:String;Count:Word):String;
var J:Word;
  StOut:String;
Begin
 StOut:=StIn;
 For J:=1 to Count do
  StOut:=StOut+' ';
 Result:= StOut;
End;

function Zamik(nPresledki : Integer):String;
begin
 Result := PadVar(' ', nPresledki-1);
end;

function XMLAddQuoted ( QuotedString, Value : String ) : String;
begin
 if Value = '' then begin
  tmpVrstica := False;
  Exit;
 end;
 tmpVrstica := True;
 Result := '<' + QuotedString + '>' + Value + '</'+ QuotedString + '>';
end;

procedure XMLLineAdd(Value : String;list: TstringList; nZamik: Integer);
begin
 if not tmpVrstica then begin
  tmpVrstica := True;
  exit;
 end;
 Value := UTF8Encode(Value);
 if nZamik > 0 then
  list.Append(Zamik(nZamik)+Value)
  else
  list.Append(Value);
end;


function SEPA_Export( dsNakazilo:TClientDataset; cFileName:String ):Integer;
var a : TStringList;
  tmpZap, cSaveXmlTo : String;
  i,j, nReccount:integer;
  sumSit : Real;
begin
 Result := 0;

 cSaveXmlTo:= cFileName;
 if cSaveXmlTo <> '' then begin
  a := TStringList.Create;
  with dsNakazilo do begin
   try
    DisableControls;
    sumSit := 0;
    //Sestejemo zneske SIT (<StrlSum>)
    for i := 1 to RecordCount do begin
     sumSit := sumSit + FieldByName('SIT').AsFloat;
     Next;
    end;
    First;
    DecimalSeparator := '.';

    XMLLineAdd('<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>',a,0);
    XMLLineAdd('<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:sp="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"'+
          ' xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02.\pain_001_001_02.xsd">',a,0);
    //Glava
    XMLLineAdd('<pain.001.001.02>',a,0);
    XMLLineAdd('<GrpHdr>',a,0);
    XMLLineAdd(XMLAddQuoted('MsgId',FormatDateTime('yyyy-mm-dd',now)+'T'+FormatDateTime('hh:mm:ss',now)),a,2);
    XMLLineAdd(XMLAddQuoted('CreDtTm',FormatDateTime('yyyy-mm-dd',now)+'T'+FormatDateTime('hh:mm:ss',now)),a,2);
    XMLLineAdd(XMLAddQuoted('NbOfTxs',IntToStr(RecordCount)),a,2);
    XMLLineAdd(XMLAddQuoted('CtrlSum',FloatToStrF(sumSit,ffFixed,15,2)),a,2);
    XMLLineAdd(XMLAddQuoted('Grpg','SNGL'),a,2);
    XMLLineAdd('<InitgPty>',a,2);
    XMLLineAdd(XMLAddQuoted('Nm',FieldByName('BREME1').AsString),a,4);
    XMLLineAdd('<PstlAdr>',a,4);
    XMLLineAdd(XMLAddQuoted('AdrLine',FieldByName('BREME2').AsString),a,6);
    XMLLineAdd(XMLAddQuoted('AdrLine',FieldByName('BREME3').AsString),a,6);
    XMLLineAdd(XMLAddQuoted('Ctry','SI'),a,6);
    XMLLineAdd('</PstlAdr>',a,4);
    XMLLineAdd('</InitgPty>',a,2);
    XMLLineAdd('</GrpHdr>',a,0);
    //Konec Glave

    for i := 1 to dsNakazilo.RecordCount do begin
     //Payment info.

     XMLLineAdd('<PmtInf>',a,0);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('PmtMtd','TRF'),a,2);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('ReqdExctnD',FormatDateTime('yyyy-mm-dd',FieldByName('DATUM').AsDateTime)),a,2);
     XMLLineAdd('<Dbtr>',a,2);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('Nm',FieldByName('BREME1').AsString),a,4);
     XMLLineAdd('<PstlAdr>',a,4);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('AdrLine',FieldByName('BREME2').AsString),a,6);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('AdrLine',FieldByName('BREME3').AsString),a,6);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('Ctry','SI'),a,6);
     XMLLineAdd('</PstlAdr>',a,4);
     XMLLineAdd('</Dbtr>',a,2);

     XMLLineAdd('<DbtrAcct>',a,2);
     XMLLineAdd('<ID>',a,4);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('IBAN','SI'+FieldByName('ZIROBREME').AsString),a,6);
     XMLLineAdd('</ID>',a,4);
     XMLLineAdd('</DbtrAcct>',a,2);

     //BICNalogodajalca
     XMLLineAdd('<DbtrAgt>',a,2);
     XMLLineAdd('<FinInstnId>',a,4);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('BIC', FieldByName('BIC_NALOGODAJALCA').AsString),a,6);
     XMLLineAdd('</FinInstnId>',a,4);
     XMLLineAdd('</DbtrAgt>',a,2);

     { TODO : Hal E-Bank identifikator }
     //Zanka
     XMLLineAdd('<CdtTrfTxInf>',a,2);
     XMLLineAdd('<PmtId>',a,4);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('InstrId',''),a,6); // primer podatka: '17BF6J7A7BS866AN'
     {Referenca nalogodajalca v Halcomovi strukturirani obliki ali v nestrukturirani obliki.
      Če referenca nalogodajalca ni podana se poda vrednost »NOTPROVIDED«.}
     if FieldByName('SKLICOBREM1').AsString <> '' then
      XMLLineAdd(XMLAddQuoted('EndToEndId',FieldByName('SKLICOBREM1').AsString),a,6)
     else
      XMLLineAdd(XMLAddQuoted('EndToEndId','NOTPROVIDED'),a,6);
     XMLLineAdd('</PmtId>',a,4);

     XMLLineAdd('<PmtTpInf>',a,2);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('InstrPrty','NORM'),a,4);
     XMLLineAdd('<LclInstrm>',a,4);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('Cd','BN02'),a,6);
     XMLLineAdd('</LclInstrm>',a,4);
     XMLLineAdd('</PmtTpInf>',a,2);

     XMLLineAdd('<Amt>',a,2);
     XMLLineAdd('<InstdAmt Ccy="EUR">'+FloatToStrF(FieldByName('SIT').AsFloat,ffFixed,15,2)+'</InstdAmt>',a,4);
     XMLLineAdd('</Amt>',a,4);

     XMLLineAdd('<CdtrAgt>',a,2);
     XMLLineAdd('<FinInstnId>',a,4);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('BIC', FieldByName('BIC_UPRAVICENCA').AsString), a,6);
     XMLLineAdd('</FinInstnId>',a,4);
     XMLLineAdd('</CdtrAgt>',a,2);

     XMLLineAdd('<Cdtr>',a,2);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('Nm',FieldByName('DOBRO1').AsString),a,4);
     XMLLineAdd('<PstlAdr>',a,4);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('AdrLine',FieldByName('BREME2').AsString),a,6);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('AdrLine',FieldByName('BREME3').AsString),a,6);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('Ctry','SI'),a,6);
     XMLLineAdd('</PstlAdr>',a,4);
     XMLLineAdd('</Cdtr>',a,2);

     XMLLineAdd('<CdtrAcct>',a,2);
     XMLLineAdd('<Id>',a,4);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('IBAN',FieldByName('ZIRODOBRO').AsString),a,6);
     XMLLineAdd('</Id>',a,4);
     XMLLineAdd('</CdtrAcct>',a,2);

     XMLLineAdd('<RgltryRptg>',a,2);
     XMLLineAdd('<RgltryDtls>',a,4);
     //INF = "A3011"
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('INF',Format('%s%s%s',[FieldByName('SIFRA1').AsString,FieldByName('SIFRA2').AsString,FieldByName('SIFRA3').AsString])),a,6);
     XMLLineAdd('</RgltryDtls>',a,4);
     XMLLineAdd('</RgltryRptg>',a,2);

     XMLLineAdd('<RmtInf>',a,2);
     XMLLineAdd('<Strd>',a,4);
     XMLLineAdd('<CdtrRefInf>',a,6);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('CdtrRef',Format('/SIB/%s/%s',[FieldByName('SKLICDOBRO').AsString, FieldByName('SKLICDOBRO1').AsString])),a,8);
     XMLLineAdd('</CdtrRefInf>',a,6);
     XMLLineAdd(XMLAddQuoted('AddtlRmtInf',FieldByName('NAMEN1').AsString),a,6);
     XMLLineAdd('</Strd>',a,4);
     XMLLineAdd('</RmtInf>',a,2);
     XMLLineAdd('</CdtTrfTxInf>',a,2);
     XMLLineAdd('</PmtInf>',a,0);
     Next;
    end;//for

    XMLLineAdd('</pain.001.001.02>',a,0);
    XMLLineAdd('</Document>',a,0);
    a.SaveToFile(cSaveXmlTo);
    MessageDlg('Datoteka je shranjena v '+cSaveXmlTo,mtInformation,[mbOK],1);
   finally
    a.Free;
    // SaveDialogXml.Free;
    dsNakazilo.EnableControls;
    dsNakazilo.First;
   end;
  end;
 end //Cancel SaveDialogXml
 else
  MessageDlg('Postopek je prekinil uporabnik',mtInformation,[mbOK],1);
end;

end.
 
A s ti tut not padu ?

TonyCaker
Prispevkov: 312
Pridružen: 27.09.2003 18:33:35

TKDIS bomo opustili, kaj namesto njega ?

Odgovor Napisal/-a TonyCaker » 22.07.2010 08:26:51

Aja, pojasnilo za "Urejeno v par urah.". Misljeno je bilo "sprogramirano" v par urah. Za iskanje pravih informacij kaj in kako pa je slo ene dva dni.
A s ti tut not padu ?

[Mr_x]
Prispevkov: 678
Pridružen: 12.06.2001 15:12:58

TKDIS bomo opustili, kaj namesto njega ?

Odgovor Napisal/-a [Mr_x] » 22.07.2010 08:59:00

JA hvala stari za tole :=)
www.domas.com

Uporabniški avatar
Runner
Prispevkov: 1079
Pridružen: 03.02.2005 12:05:25

TKDIS bomo opustili, kaj namesto njega ?

Odgovor Napisal/-a Runner » 22.07.2010 12:29:32

@TonyCaker

A jaz prav vidim, da si ti XML sestavil kar lepo na roko iz stringov. Ajajaj, lepo prosim da takoj potegneš dol OmniXML (Ali pa uporabi kakšen drug XML parser). Lahko potem uporabiš še moj SimpleStorage ki ima tudi možnost adapterjev, tako da lahko narediš custom import / export iz ClientDataSet v XML in obratno.

Pa tudi če uporabiš samo SimpleStorage tak kot je bo koda 100x lepša in bolj berljiva. Res lepo prosim da se tole sprogramira na pravilen način. Ker potem se zgodi to kar se je že. Mr_x skopira kodo in že imamo to grozoto na dveh mestih. Pripravljen sem ti pomagati kolikor je treba, ampak tega pa res ne bi gledal no. :(

gabr
Prispevkov: 4129
Pridružen: 28.08.2001 14:10:47

TKDIS bomo opustili, kaj namesto njega ?

Odgovor Napisal/-a gabr » 22.07.2010 12:38:14

Pa tudi če uporabiš samo SimpleStorage tak kot je bo koda 100x lepša in bolj berljiva. Res lepo prosim da se tole sprogramira na pravilen način. Ker potem se zgodi to kar se je že. Mr_x skopira kodo in že imamo to grozoto na dveh mestih. Pripravljen sem ti pomagati kolikor je treba, ampak tega pa res ne bi gledal no. :(
Hehe, a ti si se tudi zasekiral.

Jaz sem gledal kodo pet sekund in si rekel: "Čez vikend mu prepišem to solato v GpFluentXml." :)

[Mr_x]
Prispevkov: 678
Pridružen: 12.06.2001 15:12:58

TKDIS bomo opustili, kaj namesto njega ?

Odgovor Napisal/-a [Mr_x] » 22.07.2010 13:01:59

Mislm sama dobrota vas je. Itak sm čist potn in mam prste na Ctrl+C !

Ampk je pa luštn, ko takole forum zaživi ...
www.domas.com

Odgovori