DDV Inetis wsdl struktura

Vse drugo, kar ne spada v nobeno zgornjo kategorijo.
ervins
Prispevkov: 86
Pridružen: 03.12.2004 15:49:24

DDV Inetis wsdl struktura

Odgovor Napisal/-a ervins » 15.09.2009 11:47:59

@ervins: vse pohvale ! Tudi jaz se bom prej ali slej omastil s tvojo kodo. Ko se naslednjič pojaviš na Delphi-si pijači, piješ in ješ (lahko tudi žreš) na moj račun.

LP
Hehe to te zna drago stat. :D

LP, ervins

peterv
Prispevkov: 987
Pridružen: 29.03.2002 13:24:32

DDV Inetis wsdl struktura

Odgovor Napisal/-a peterv » 16.09.2009 10:19:13

Oj..
če kdo rabi je tukaj dober programček za testiranje webservisov.. SOAPUI

http://www.soapui.org/

TonyCaker
Prispevkov: 312
Pridružen: 27.09.2003 18:33:35

DDV Inetis wsdl struktura

Odgovor Napisal/-a TonyCaker » 25.09.2009 14:56:12

Primer uporabe ne dela najbolje v D7. Za fosile, kot sem jaz, prilagam kodo za D7:

Koda: Izberi vse

procedure TfrmOsMainEx.IskanjepoINETIS1Click(Sender: TObject);
var res: ArrayOfAnyType;
  zavezanec: anyType;
  racun: TxmlTransakcijskiRacun;
  n,m:Integer;
begin

 res := GetIskalnikSoap().Isci('Mercator');

 for n:= 0 to (Length(res)-1) do begin
   Zavezanec:= res[n];
   dbMemo1.Lines.Add(Format( 'Status: %s Davcna: %s, Naziv: %s',
                [Chr(StrToInt(Zavezanec.xmlStatus)),
                Zavezanec.xmlDavcnaStevilka,
                Zavezanec.xmlNaziv]));
   for m:= 0 to (Length(Zavezanec.xmlTransakcijskiRacuni) -1) do begin
    racun:= Zavezanec.xmlTransakcijskiRacuni[m];
    dbMemo1.Lines.Add(Format('  TRR: %s Banka: %s Zaprt %s',
                   [ racun.xmlTRR,
                    racun.xmlImeBanke,
                    FormatDateTime('dd.mm.yyyy hh:mm:ss.zzz', racun.xmlDatumZaprtja.AsDateTime)]));
   end
 end;


end;
 
A s ti tut not padu ?

Rokson
Prispevkov: 66
Pridružen: 17.03.2004 13:07:44

Re: DDV Inetis wsdl struktura

Odgovor Napisal/-a Rokson » 02.10.2013 13:29:17

ervins napisal/-a:Nič ni potrebno na roke parsat, samo pravilno je potrebno definirat, ker Delphijev WSDL importer ( v tolažbo tudi VS je ne) ne obvlada dobro te WSDL datoteke.

Ker sem danes dobre volje sem naredil v D2009 import WSDL-ja in prilagam popravljeno kodo.
To, da si bil ti pred štirimi leti en dan dobre volje, še danes koga reši pred harakirijem - recimo mene je ravnokar!
Hvala!

Rokson

pbezja1

Re: DDV Inetis wsdl struktura

Odgovor Napisal/-a pbezja1 » 16.01.2014 15:07:42

Tudi mene. ;)

zhigatsey
Prispevkov: 3
Pridružen: 11.05.2015 21:31:26

Re: DDV Inetis wsdl struktura

Odgovor Napisal/-a zhigatsey » 01.04.2016 21:01:33

Živjo,

danes sem tudi jaz vkomponiral ddv inetis v neko aplikacijo. Malo sem popravil tukaj objavljeno ddv inetis datoteko in vse deluje tako kot mora, vendar pa ob koncu aplikacije dobim poročilo o memory leakih (ReportMemoryLeaksOnShutdown := True). Uporabljam Delphi 2010. Spodaj je popravljena koda wsdl importa in primer klica. Ali lahko kdo id vas poskusi v novejših verzijah delphija, če vam tudi javi Memory Leake oz. v čem je problem v spodnji kodi. Čudno je to, da s FastMM4 ne javi nič memory leakov ob koncu izvajanja, torej samo z delphijevim "vgrajenim" memory leak detektorjem dobim leake. Hvala

An unexpected memory leak has occurred. The unexpected small block leaks are:
1 - 12 bytes: Unknown x 1
13 - 20 bytes: Unknown x 3
61 - 68 bytes: Unknown x 1

Wsdl importer popravljena koda:

Koda: Izberi vse

// ************************************************************************ //
// The types declared in this file were generated from data read from the
// WSDL File described below:
// WSDL   : http://ddv.inetis.com/Iskalnik.asmx?wsdl
// >Import : http://ddv.inetis.com/Iskalnik.asmx?wsdl>0
// >Import : http://ddv.inetis.com/Iskalnik.asmx?wsdl>1
// Encoding : utf-8
// Version : 1.0
// (11.9.2009 8:45:59 - - $Rev: 16699 $)
// ************************************************************************ //

unit libDDVInetis;

interface

uses InvokeRegistry, SOAPHTTPClient, Types, XSBuiltIns;

const
 IS_OPTN = $0001;
 IS_UNBD = $0002;
 IS_NLBL = $0004;
 IS_REF = $0080;


type

 // ************************************************************************ //
 // The following types, referred to in the WSDL document are not being represented
 // in this file. They are either aliases[@] of other types represented or were referred
 // to but never[!] declared in the document. The types from the latter category
 // typically map to predefined/known XML or Borland types; however, they could also
 // indicate incorrect WSDL documents that failed to declare or import a schema type.
 // ************************************************************************ //
 // !:string     - "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"[Gbl]

 TxmlTransakcijskiRacun = class(TRemotable)
 private
  FxmlTRR: String;
  FxmlVrstaRacuna: string;
  FxmlZaprt: Boolean;
  FxmlDatumZaprtja: TXSDateTime;
  FxmlDatumZadnjeSpremembe: TXSDateTime;
  FxmlImeBanke: String;
  FxmlDatumOdprtja: TXSDateTime;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property xmlTRR: String read FxmlTRR write FxmlTRR;
  property xmlVrstaRacuna: string read FxmlVrstaRacuna write FxmlVrstaRacuna;
  property xmlImeBanke: String read FxmlImeBanke write FxmlImeBanke;
  property xmlDatumOdprtja: TXSDateTime read FxmlDatumOdprtja write FxmlDatumOdprtja;
  property xmlDatumZadnjeSpremembe: TXSDateTime read FxmlDatumZadnjeSpremembe write FxmlDatumZadnjeSpremembe;
  property xmlZaprt: Boolean read FxmlZaprt write FxmlZaprt;
  property xmlDatumZaprtja: TXSDateTime read FxmlDatumZaprtja write FxmlDatumZaprtja;
 end;

 TArrayOfTxmlTransakcijskiRacun = array of TxmlTransakcijskiRacun;

 TXmlZavezanec = class(TRemotable)
 private
  FxmlDavcnaStevilka: String;
  FxmlMaticnaStevilka: String;
  FxmlNaslov: String;
  FxmlStatus: string;
  FxmlNaziv: String;
  FxmlZavezanecZaDDV: Boolean;
  FxmlPlacnikDDV: Boolean;
  FxmlDatumRegistracije: TXSDateTime;
  FxmlDejavnost: String;
  FxmlUrad: String;
  FTxmlTransakcijskiRacun: TArrayOfTxmlTransakcijskiRacun;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property xmlDavcnaStevilka: String read FxmlDavcnaStevilka write FxmlDavcnaStevilka;
  property xmlMaticnaStevilka: String read FxmlMaticnaStevilka write FxmlMaticnaStevilka;
  property xmlStatus: string read FxmlStatus write FxmlStatus;
  property xmlNaziv: String read FxmlNaziv write FxmlNaziv;
  property xmlNaslov: String read FxmlNaslov write FxmlNaslov;
  property xmlZavezanecZaDDV: Boolean read FxmlZavezanecZaDDV write FxmlZavezanecZaDDV;
  property xmlPlacnikDDV: Boolean read FxmlPlacnikDDV write FxmlPlacnikDDV;
  property xmlDatumRegistracije: TXSDateTime read FxmlDatumRegistracije write FxmlDatumRegistracije;
  property xmlDejavnost: String read FxmlDejavnost write FxmlDejavnost;
  property xmlUrad: String read FxmlUrad write FxmlUrad;
  property xmlTransakcijskiRacuni: TArrayOfTxmlTransakcijskiRacun read FTxmlTransakcijskiRacun write FTxmlTransakcijskiRacun;
 end;

 TArrayOfTxmlZavezanec = array of TxmlZavezanec;

 // ************************************************************************ //
 // Namespace : http://ddv.inetis.com/
 // soapAction: http://ddv.inetis.com/Isci
 // transport : http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
 // style   : document
 // binding  : IskalnikSoap
 // service  : Iskalnik
 // port   : IskalnikSoap
 // URL    : http://ddv.inetis.com/Iskalnik.asmx
 // ************************************************************************ //

 IskalnikSoap = interface(IInvokable)
 ['{F1C4A65E-6E4B-E029-0CE4-7BF71E71C4FF}']
  function Isci(const iskalni_niz: string): TArrayOfTxmlZavezanec; stdcall;
 end;

function GetIskalnikSoap(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=''; HTTPRIO: THTTPRIO = nil): IskalnikSoap;


implementation
 uses SysUtils;

// TXmlZavezanec
destructor TXmlZavezanec.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 FreeAndNil(FxmlDatumRegistracije);
 for I := 0 to System.Length(FTxmlTransakcijskiRacun)-1 do
  SysUtils.FreeAndNil(FTxmlTransakcijskiRacun[I]);
 System.SetLength(FTxmlTransakcijskiRacun, 0);
 inherited Destroy;
end;

// TXmlTransakcijskiRacun
destructor TXmlTransakcijskiRacun.Destroy;
begin
 FreeAndNil(FxmlDatumZaprtja);
 FreeAndNil(FxmlDatumZadnjeSpremembe);
 FreeAndNil(FxmlDatumOdprtja);
 inherited Destroy;
end;

function GetIskalnikSoap(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): IskalnikSoap;
const
 defWSDL = 'http://ddv.inetis.com/Iskalnik.asmx?wsdl';
 defURL = 'http://ddv.inetis.com/Iskalnik.asmx';
 defSvc = 'Iskalnik';
 defPrt = 'IskalnikSoap';
var
 RIO: THTTPRIO;
begin
 Result := nil;
 if (Addr = '') then
 begin
  if UseWSDL then
   Addr := defWSDL
  else
   Addr := defURL;
 end;
 if HTTPRIO = nil then
  RIO := THTTPRIO.Create(nil)
 else
  RIO := HTTPRIO;
 try
  Result := (RIO as IskalnikSoap);
  if UseWSDL then
  begin
   RIO.WSDLLocation := Addr;
   RIO.Service := defSvc;
   RIO.Port := defPrt;
  end else
   RIO.URL := Addr;
 finally
  if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
   RIO.Free;
 end;
end;


initialization
 InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(IskalnikSoap), 'http://ddv.inetis.com/', 'utf-8');
 InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(IskalnikSoap), 'http://ddv.inetis.com/Isci');
 InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(IskalnikSoap), ioDocument);
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(TXmlZavezanec), 'http://ddv.inetis.com/', 'xmlZavezanec');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(TXmlTransakcijskiRacun), 'http://ddv.inetis.com/', 'xmlTransakcijskiRacun');

end.
Primer klica:

Koda: Izberi vse

procedure ClearZavezanci(Zavezanci: libDDVInetis.TArrayOfTxmlZavezanec);
var
 iZavezanec: Integer;
begin
 for iZavezanec := 0 to Length(Zavezanci) - 1 do
  TXMLZavezanec(Zavezanci[iZavezanec]).Free;
 SetLength(Zavezanci, 0);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Zavezanci: libDDVInetis.TArrayOfTxmlZavezanec;
 Iskalnik: libDDVInetis.IskalnikSoap;
begin
 Iskalnik := libDDVInetis.GetIskalnikSoap;
 Zavezanci := Iskalnik.Isci('Mercator');
 ClearZavezanci(Zavezanci);
end;

Odgovori