izometrična grafika

Vse kar se tiče programiranja iger.
Odgovori
Silver_War
Prispevkov: 664
Pridružen: 01.06.2004 14:50:41

izometrična grafika

Odgovor Napisal/-a Silver_War » 27.03.2006 14:59:53

Pozdravljeni

Kje bi lahko dobil kakšne dobre primere za izdelavo isometričnega grafičnega pogona.

T
Prispevkov: 95
Pridružen: 02.01.2005 23:18:53

izometrična grafika

Odgovor Napisal/-a T » 28.03.2006 11:48:18

Če ti kaj pomaga, OpenGL podpira, poleg perspektivnega, tudi izometričen 3D pogled.

lp
T

Silver_War
Prispevkov: 664
Pridružen: 01.06.2004 14:50:41

izometrična grafika

Odgovor Napisal/-a Silver_War » 29.03.2006 21:48:02

Žal mi to trenutno nebi prišlo prav, saj hočem, da je ta izometrični pogon čim bol enostaven.

Silver_War
Prispevkov: 664
Pridružen: 01.06.2004 14:50:41

izometrična grafika

Odgovor Napisal/-a Silver_War » 30.03.2006 12:13:15

OK na delphi about sem našel članek, ki opisuje izdelavo izometričnega pogona, vendar pa sem naletel na eno težavo, ki je neznam rešit. In sicer pri izbiranju celic (tilov). Ni mi jasno zakaj mi jih od vrha pa do polovice navzdol izbira lepo, potem pa ne. A mi lahko kdo pomaga?

Koda: Izberi vse

 unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, DXDraws, DXClass, DXInput;

type
 TTile = Record
  TileImage: Integer;
  Marked: Boolean;
 end;

type
 TTileMap = Record
  Map: array[1..50,1..50] of TTile;
 end;

type
 TMainForm = class(TDXForm)
  DXDraw: TDXDraw;
  TileMaps: TDXImageList;
  DXTimer: TDXTimer;
  DXInput: TDXInput;
  Markers: TDXImageList;
  procedure DXTimerTimer(Sender: TObject; LagCount: Integer);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure DXDrawMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
   Y: Integer);
 private
  { Private declarations }
  procedure DrawTiles(StartX, StartY : Integer);
  procedure CheckTiles(X, Y: Integer; var XTile, YTile: Integer);
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 MainForm: TMainForm;
 Map: TTileMap;
 StartX, StartY: Integer;
 TileX, TileY: Integer;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TMainForm.DrawTiles(StartX, StartY : Integer);
var PosX, PosY, LoopX, LoopY, XTile, YTile, NumOfTilesY,
  TileImage : Integer;
begin
  PosY := 0;
  PosX := 1;
  NumOfTilesY := 1;
  for LoopY := 1 to 50 do
  begin
    XTile := 1;
    YTile := LoopY;
    for LoopX := 1 to NumOfTilesY do
    begin
      TileImage := Map.Map[XTile, YTile].TileImage;
      if Map.Map[XTile, YTile].Marked then
      begin
        Markers.Items[0].Draw(DXDraw. Surface,
         StartX + PosX + LoopX * 64, StartY + LoopY * 16, 0);
      end
      else
      begin
        TileMaps.Items[TileImage].Draw(DXDraw. Surface,
         StartX + PosX + LoopX * 64, StartY + LoopY * 16, 0);
      end;
      XTile := XTile + 1;
      YTile := YTile - 1;
    end;
    NumOfTilesY := NumOfTilesY + 1;
    PosX := PosX - 32;
    PosY := PosY + 16;
  end;
  NumOfTilesY := NumOfTilesY - 2;
  PosX := PosX + 64;
  for LoopY := 1 to 49 do
  begin
    XTile := LoopY;
    YTile := 3;
    for LoopX := 1 to NumOfTilesY do
    begin
      TileImage := Map.Map[XTile, YTile].TileImage;
      if Map.Map[XTile, YTile].Marked then
      begin
        Markers.Items[0].Draw(DXDraw. Surface, StartX +
         PosX + LoopX * 64, StartY + PosY + LoopY * 16, 0);
      end
      else
      begin
        TileMaps.Items[TileImage].Draw(DXDraw. Surface, StartX +
         PosX + LoopX * 64, StartY + PosY + LoopY * 16, 0);
      end;
      XTile := XTile + 1;
      YTile := YTile - 1;
    end;
    NumOfTilesY := NumOfTilesY - 1;
    PosX := PosX + 32;
  end;
end;

procedure TMainForm.CheckTiles(X, Y: Integer; var XTile, YTile: Integer);
var LoopX, LoopY: Integer;
begin
 for LoopY := 1 to 50 do
 begin
  if (Y - ((0.5) * (X - StartX) + StartY + (LoopY * 32)) < 15) and (Y - ((0.5) * (X - StartX) + StartY + (LoopY * 32)) > (-15)) then
  YTile := LoopY;
 end;
 for LoopX := 1 to 50 do
 begin
  if (-(0.5) * (X - StartX) + StartY + (LoopX * 32) - Y < 15) and ((-0.5) * (X - StartX) + StartY + (LoopX * 32)- Y > (-15)) then
  XTile := LoopX;
 end;
end;

procedure TMainForm.DXTimerTimer(Sender: TObject; LagCount: Integer);
begin
  if not DXDraw.CanDraw then Exit;
  DXDraw.Surface.Fill(0);
  MainForm.Caption := 'FPS:' + InttoStr(DXTimer.FrameRate);
  DrawTiles(StartX, StartY);
  DXDraw.Flip;
  DXInput.Update;
  If isLeft in DXInput.States then StartX := StartX + 16;
  If isRight in DXInput.States then StartX := StartX - 16;
  If isUp in DXInput.States then StartY := StartY + 8;
  If isDown in DXInput.States then StartY := StartY - 8;
end;

procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  StartX := 1;
  StartY := 1;
  DXTimer.Enabled := True;
end;

procedure TMainForm.DXDrawMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
  Map.Map[TileX, TileY].Marked := False;
  CheckTiles(X - 96, Y, TileX, TileY);
  Map.Map[TileX, TileY].Marked := True;
end;

end. 

Odgovori