[pomoč]: SQLite v delphi-ju

Dbase, sql, paradox in vse drugo kar se tiče baz.
Odgovori
bruhahaha
Prispevkov: 1
Pridružen: 17.03.2011 10:22:00

[pomoč]: SQLite v delphi-ju

Odgovor Napisal/-a bruhahaha » 17.03.2011 10:31:50

Pozdrav!
Že nekaj časa se ukvarjam kako povezati bazo (okolje je SQLite) v delphi (uporabljam Lazarus). Pa mi vesno javlja napako, da tabele ne najde ali da ne najde baze.

Moja koda zgleda tako:

Koda: Izberi vse

unit Forma2;
//unit SQLDBToolsUnit;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, db,
 sqldb, sqlite3conn,
 FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls, DBGrids, DbCtrls;

type

 { TForm2 }

 TForm2 = class(TForm)
  prikaziOsebe: TButton;
  dodajOsebo: TButton;
  ime_priimekOsebe: TEdit;
  sl: TSQLite3Connection;
  query: TSQLQuery;
  transakcija: TSQLTransaction;
  VPIS_IMEN_PRIIMKOV_IZ_BAZE: TLabel;
  ostojeca_imena_in_priimki: TLabel;
  oseba: TLabel;
  procedure dodajOseboClick(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure prikaziOsebeClick(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end; 

var
 Form2: TForm2; 

implementation

{ TForm2 }

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin

end;

procedure TForm2.prikaziOsebeClick(Sender: TObject);
var
  myFile : TextFile;
  besedilo  : string;
begin
 //v okno VPIS_IMEN_PRIIMKOV_IZ_BAZE moramo izpisati katere
 //osebe so vpisane v bazi
 try
   sl.HostName:='lochalhost';
   sl.UserName:='';
   sl.Password:='';
   sl.DatabaseName:='nekabaza';
   sl.Transaction := transakcija;

   query.DataBase := sl;
   {The following line is required, else you get "could not retrieve primary key metadata".
    I was really stuck on this until I found http://bugs.freepascal.org/view.php?id=13241}
   query.UsePrimaryKeyAsKey:=false;
   query.SQL.Text := 'SELECT ime_priimek FROM igralci';
   query.Open;
  except
   on E: Exception do
   ShowMessage(E.message);
  end;
end;

procedure TForm2.dodajOseboClick(Sender: TObject);
begin
  //povezati se moramo na bazo
  //ter dodati v igralce novega clana
end;

initialization
 {$I forma2.lrs}

end.
Nevem pa kaj delam narobe oziroma kje naj bi bila napaka, da mi javlja napako.
Hvala za odgovor,
lp

odisej
Prispevkov: 1363
Pridružen: 09.05.2003 12:58:10

Re: [pomoč]: SQLite v delphi-ju

Odgovor Napisal/-a odisej » 17.03.2011 10:35:16

Sicer ne vem, če te komponente delajo tudi na Lazarusu, pa probej http://www.aducom.com/cms/index.php

klemens
Prispevkov: 43
Pridružen: 30.06.2003 16:53:49

Re: [pomoč]: SQLite v delphi-ju

Odgovor Napisal/-a klemens » 17.03.2011 15:06:30

lochalhost?

poskusi localhost.

Uporabniški avatar
krho
Prispevkov: 709
Pridružen: 11.01.2003 23:02:56

Re: [pomoč]: SQLite v delphi-ju

Odgovor Napisal/-a krho » 17.03.2011 19:20:40

nič od tega ni prav, ker povezava na sqlite ni preko TCP/IP, to je lahko prazno pod name gre pa najbrž absolutna pot do datoteke z bazo...

riko
Prispevkov: 444
Pridružen: 25.02.2004 12:40:57

Re: [pomoč]: SQLite v delphi-ju

Odgovor Napisal/-a riko » 18.03.2011 10:19:35

Requirements
For sqlite3 databases:
fpc 2.0.2
Lazarus 0.9.11 (svn revision 8443 or above)
sqlite runtime library 3.2.1 or above (get from http://www.sqlite.org)

How To Use (Basic Usage)
At design time set the following properties:
FileName: path of the sqlite file [required]
TableName: name of the table used in the sql statement [required]
Sql: a SQL select statement [optional]

Iz zgornjega se mi zdi, da ima TableName v connection-u ?!

Odgovori