WebCam upravljanje, kako?

Vse o večpredstavnosti (zvok, video, DirectShow in podobno).
GJ
Prispevkov: 1078
Pridružen: 13.03.2004 12:34:48

WebCam upravljanje, kako?

Odgovor Napisal/-a GJ »

Ma sem kmalu ugotovu, da Twain ni to to. Ker poleg tega da je skrajno počasen, pa interface je nemogoč :P mi povrh vsega pa ne podpira vseh nastavitev, bolje rečeno niti resolucije ne moreš spremeniti programsko ( pač ni implementirano v gonilcih za to kamero).

No sem si pol downloadu Logitech QuickCam SDK.
Lepo inštaliram pa jasno nič ne dela. :o
Eni čist tretji dll-ji javljajo napake. Štala.. Ugotovim, da stvari že dolgo časa ne obnaljajo tako kot bi morali. Verzija SDK-ja je še vedno 1.0 in več kot 5 let stara.
No pa in sem le pogledal katere ActiveX mi je registriralo pri nalaganju gonilcev za kamero in najdem HPortal2.dll prevedem in ugotovim, da se vsebina bolj ali manj ujema s tisto v helpu za QuickCam SDK.

Uporabim komponento napišem..

Koda: Izberi vse

 
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
 VideoPortal1.PrepareControl('QCSDK', 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\QCSDK', 0);
 VideoPortal1.EnableUIElements(UIELEMENT_STATUSBAR, 0, 1);
 VideoPortal1.ConnectCamera(0);
 VideoPortal1.EnablePreview := 1;
end;
 
..in dela full hitr in z dostopom do funkcij, no ja vsaj tistih, ki so dokumentirane v QuickCam SDK.. :D


LP GJ
Kdor se zadnji smeje, se smeje zadnji!
Delphin
Prispevkov: 76
Pridružen: 24.07.2004 17:00:27

WebCam upravljanje, kako?

Odgovor Napisal/-a Delphin »

Mogoče butasto ampak kako naj uporabim DSPack na D2006
xtreme
Prispevkov: 890
Pridružen: 11.04.2003 23:07:41

WebCam upravljanje, kako?

Odgovor Napisal/-a xtreme »

Mogoče butasto ampak kako naj uporabim DSPack na D2006
Poglej tole temo
Let's make dreams a reality
Gumby
Prispevkov: 63
Pridružen: 04.02.2002 15:39:14

WebCam upravljanje, kako?

Odgovor Napisal/-a Gumby »

Jaz sem se takole lotil... (sorry za malo daljsi post :))

Koda: Izberi vse

 unit uCap;

interface

 uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, jpeg, StdCtrls;

 type
  CAPDRIVERCAPS=record
   wDeviceIndex:cardinal;
   fHasOverlay,
   fHasDlgVideoSource,
   fHasDlgVideoFormat,
   fHasDlgVideoDisplay,
   fCaptureInitialized,
   fDriverSuppliesPalettes:longbool;
   hVideoIn,
   hVideoOut,
   hVideoExtIn,
   hVideoExtOut:Cardinal;
 end;
 pCAPDRIVERCAPS=^CAPDRIVERCAPS;

 type
  CAPSTATUS=record
   uiImageWidth,
   uiImageHeight:cardinal;
   fLiveWindow,
   fOverlayWindow,
   fScale:longbool;
   ptScroll:TPoint;
   fUsingDefaultPalette,
   fAudioHardware,
   fCapFileExists:longbool;
   dwCurrentVideoFrame,
   dwCurrentVideoFramesDropped,
   dwCurrentWaveSamples,
   dwCurrentTimeElapsedMS,
   hPalCurrent:cardinal;
   fCapturingNow:longbool;
   dwReturn,
   wNumVideoAllocated,
   wNumAudioAllocated:cardinal;
 end;
 pCAPSTATUS=^CAPSTATUS;

 type
  WAVEFORMATEX=record
   wFormatTag,
   nChannels:word;
   nSamplesPerSec,
   nAvgBytesPerSec:cardinal;
   nBlockAlign,
   wBitsPerSample,
   cbSize:dword;
 end;
 pWAVEFORMATEX=^WAVEFORMATEX;

 type
  CAPINFOCHUNK=record
   fccInfoID:cardinal;
   lpData:pointer;
   cbDataLen:cardinal;
 end;
 pCAPINFOCHUNK=^CAPINFOCHUNK;

 type
  CAPTUREPARMS=record
   dwRequestMicroSecPerFrame:cardinal;
   fMakeUserHitOKToCapture:longbool;
   wPercentDropForError:cardinal;
   fYield:longbool;
   dwIndexSize,
   wChunkGranularity:cardinal;
   fUsingDOSMemory:longbool;
   wNumVideoRequested:cardinal;
   fCaptureAudio:longbool;
   wNumAudioRequested,
   vKeyAbort:cardinal;
   fAbortLeftMouse,
   fAbortRightMouse,
   fLimitEnabled:longbool;
   wTimeLimit:cardinal;
   fMCIControl,
   fStepMCIDevice:longbool;
   dwMCIStartTime,
   dwMCIStopTime:cardinal;
   fStepCaptureAt2x:longbool;
   wStepCaptureAverageFrames:cardinal;
   dwAudioBufferSize:cardinal;
   fDisableWriteCache:longbool;
   AVStreamMaster:cardinal;
 end;
 pCAPTUREPARMS=^CAPTUREPARMS;

 type
  VIDEOHDR=record
   lpData:pointer;
   dwBufferLength,
   dwBytesUsed,
   dwTimeCaptured,
   dwUser,
   dwFlags:cardinal;
   dwReserved:array [0..3] of cardinal;
 end;
 pVIDEOHDR=^VIDEOHDR;

 const VHDR_DONE = 1;     
 const VHDR_PREPARED = 2;   
 const VHDR_INQUEUE = 4;    
 const VHDR_KEYFRAME = 8;

 function VideoStreamCallback(hWnd:cardinal; vHeader:pVIDEOHDR):cardinal; stdcall;
 function FrameCallback(hWnd:cardinal; vHeader:pVIDEOHDR):cardinal; stdcall;
 function CapControlCallback (hWnd,nState:cardinal):Cardinal; stdcall;
 function ErrorCallBack (hWnd,nId:Cardinal; nDescription:pansichar):cardinal; stdcall;
 function StatusCallBack (hWnd,nId:Cardinal; nDescription:pansichar):cardinal; stdcall;

 function capCreateCaptureWindowA(windowName:PAnsiChar; dwstyle, x, y, cx, cy, parentHwnd,nId:cardinal):cardinal; stdcall; external 'avicap32.dll';
 function capGetDriverDescriptionA(drvIndex:cardinal; Name:PAnsiChar; NameLen:cardinal; Description:PAnsiChar;DescLen:cardinal):cardinal; stdcall; external 'avicap32.dll';

 const WM_CAP_START = WM_USER ;

 const WM_CAP_GET_CAPSTREAMPTR =     (WM_CAP_START+ 1) ;

 const WM_CAP_SET_CALLBACK_ERRORA =   (WM_CAP_START+ 2) ;
 const WM_CAP_SET_CALLBACK_STATUSA =   (WM_CAP_START+ 3) ;

 const WM_CAP_SET_CALLBACK_YIELD =    (WM_CAP_START+ 4) ;
 const WM_CAP_SET_CALLBACK_FRAME =    (WM_CAP_START+ 5) ;
 const WM_CAP_SET_CALLBACK_VIDEOSTREAM = (WM_CAP_START+ 6) ;
 const WM_CAP_SET_CALLBACK_WAVESTREAM =  (WM_CAP_START+ 7) ;
 const WM_CAP_GET_USER_DATA =		  (WM_CAP_START+ 8) ;
 const WM_CAP_SET_USER_DATA =		  (WM_CAP_START+ 9) ;

 const WM_CAP_FILE_ALLOCATE =       (WM_CAP_START+ 22);
 const WM_CAP_FILE_SET_INFOCHUNK =    (WM_CAP_START+ 24);

 const WM_CAP_DRIVER_CONNECT =      (WM_CAP_START+ 10);
 const WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT=     (WM_CAP_START+ 11);
 const WM_CAP_DRIVER_GET_NAMEA=      (WM_CAP_START+ 12);
 const WM_CAP_DRIVER_GET_VERSIONA =    (WM_CAP_START+ 13);
 const WM_CAP_DRIVER_GET_CAPS=      (WM_CAP_START+ 14);

 const WM_CAP_FILE_SET_CAPTURE_FILEA =  (WM_CAP_START+ 20);
 const WM_CAP_FILE_GET_CAPTURE_FILEA=   (WM_CAP_START+ 21);
 const WM_CAP_FILE_SAVEASA =       (WM_CAP_START+ 23) ;
 const WM_CAP_FILE_SAVEDIBA =       (WM_CAP_START+ 25) ;

 const WM_CAP_EDIT_COPY =         (WM_CAP_START+ 30) ;
 const WM_CAP_SET_AUDIOFORMAT =      (WM_CAP_START+ 35) ;
 const WM_CAP_GET_AUDIOFORMAT =      (WM_CAP_START+ 36) ;

 const WM_CAP_GET_VIDEOFORMAT =     (WM_CAP_START+ 44) ;
 const WM_CAP_SET_VIDEOFORMAT =     (WM_CAP_START+ 45) ;

 const WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT=      (WM_CAP_START+ 41);
 const WM_CAP_DLG_VIDEOSOURCE=      (WM_CAP_START+ 42);
 const WM_CAP_DLG_VIDEODISPLAY=      (WM_CAP_START+ 43);
 const WM_CAP_DLG_VIDEOCOMPRESSION =   (WM_CAP_START+ 46) ;

 const WM_CAP_SET_PREVIEW=        (WM_CAP_START+ 50);
 const WM_CAP_SET_OVERLAY=        (WM_CAP_START+ 51);
 const WM_CAP_SET_PREVIEWRATE =      (WM_CAP_START+ 52);
 const WM_CAP_SET_SCALE =         (WM_CAP_START+ 53);
 const WM_CAP_GET_STATUS =        (WM_CAP_START+ 54);
 const WM_CAP_SET_SCROLL =        (WM_CAP_START+ 55) ;

 const WM_CAP_GRAB_FRAME =        (WM_CAP_START+ 60);
 const WM_CAP_GRAB_FRAME_NOSTOP =     (WM_CAP_START+ 61) ;

 const WM_CAP_SEQUENCE =         (WM_CAP_START+ 62) ;
 const WM_CAP_SEQUENCE_NOFILE =      (WM_CAP_START+ 63) ;
 const WM_CAP_SET_SEQUENCE_SETUP =    (WM_CAP_START+ 64) ;
 const WM_CAP_GET_SEQUENCE_SETUP =    (WM_CAP_START+ 65) ;

 const WM_CAP_STOP =           (WM_CAP_START+ 68) ;
 const WM_CAP_ABORT =           (WM_CAP_START+ 69) ;

 const WM_CAP_SET_MCI_DEVICEA =      (WM_CAP_START+ 66);
 const WM_CAP_GET_MCI_DEVICEA =      (WM_CAP_START+ 67);

 const WM_CAP_SINGLE_FRAME_OPEN =     (WM_CAP_START+ 70) ;
 const WM_CAP_SINGLE_FRAME_CLOSE =    (WM_CAP_START+ 71) ;
 const WM_CAP_SINGLE_FRAME =       (WM_CAP_START+ 72) ;

 const WM_CAP_PAL_OPENA =        (WM_CAP_START+ 80) ;
 const WM_CAP_PAL_SAVEA =        (WM_CAP_START+ 81);
 const WM_CAP_PAL_PASTE =        (WM_CAP_START+ 82) ;
 const WM_CAP_PAL_AUTOCREATE =      (WM_CAP_START+ 83) ;
 const WM_CAP_PAL_MANUALCREATE =     (WM_CAP_START+ 84) ;
 const WM_CAP_SET_CALLBACK_CAPCONTROL =  (WM_CAP_START+ 85) ;

 type
  TCapturedStringList=array [0..9] of string;

 type
  TCapture=class;

  Callback_Video=procedure (AOwner:TCapture; vHeader:pVIDEOHDR) of object;
  Callback_Control=function (AOwner:TCapture; nState:cardinal):longbool of object;
  Callback_Error_Status=procedure (AOwner:TCapture; nId:Cardinal; nDescription:pansichar) of object;

  TCapture=class

 private
  wParentW:cardinal;
  wX,wY,wCX,wCY:cardinal;
  wStyle:cardinal;
  wName:string;
  wHandle:cardinal;
  wRate:cardinal;
  wPrev:longbool;
  wIdx:cardinal;
  wScale:longbool;
  wOverlay:longbool;
  wAlloc:cardinal;
  wSingleFrm:longbool;

  cbVideoStream:Callback_Video;
  cbFrame:Callback_Video;
  cbCapCtrl:Callback_Control;
  cbError:Callback_Error_Status;
  cbStatus:Callback_Error_Status;

 protected
  procedure SetPreview (sPrev:longbool);
  procedure SetScale (sScale:longbool);
  procedure SetOverlay (sOverlay:longbool);
  procedure SetName (const sName:string);
  procedure SetCapFile (const sName:string);
  function GetCapFile:string;
  procedure SetX (X:cardinal);
  procedure SetY (Y:cardinal);
  procedure SetCX (CX:cardinal);
  procedure SetCY (CY:cardinal);
  procedure BoundWindow;
  procedure SetAllocFile(sLen:cardinal);
  procedure SetSingleFrame(sFrame:longbool);
  function GetInit:longbool;

 public
  function CreateCaptureWindow(ParentHandle:cardinal):longbool;
  procedure Show;
  function Connect(index:cardinal):longbool;
  function Disconnect:longbool;

  function SetCaptureFileInfoChunk (const infoChunk:CAPINFOCHUNK):longbool;
  function SetPreviewRate(FrameRate:cardinal):longbool;
  procedure Scroll (X,Y:cardinal); stdcall;

  property Preview:longbool read wPrev write SetPreview;
  property Scale:longbool read wScale write SetScale;
  property Overlay:longbool read wOverlay write SetOverlay;
  property SingleFrameCapture:longbool read wSingleFrm write SetSingleFrame;
  property CaptureFilename:string read GetCapFile write SetCapFile;
  property PreallocateCaptureFile:cardinal read wAlloc write SetAllocFile;
  property Initialized:longbool read GetInit;
  procedure VideoSourceDialog;
  procedure VideoDisplayDialog;
  procedure VideoFormatDialog;

  function VideoBufferToClipboard:longbool;

  function FrameToBitmapFile (const fileName:string):longbool;
  function FrameToJpgFile(const fileName: string; const bmpName: string; jpgCompression: integer): longbool;
  function FrameStill:longbool;
  function CaptureStartSingleFrame:longbool;

  class function GetIndexedCaptureDrivers (var names, descriptions:TCapturedStringList):longbool;

  function GetCurrentCaptureDriver (var DriverName,DriverDescription:string) :longbool;
  function GetCurrentIndexedDeviceCapabilities(var DevCap:CAPDRIVERCAPS):longbool;
  function GetStatus (var cap:CAPSTATUS):longbool;
  function GetVideoFormat (var bmpInfo:BITMAPINFO):longbool;
  function SetVideoFormat (const bmpInfo:BITMAPINFO):longbool;
  function GetCaptureSettings (var captureSettings:CAPTUREPARMS):longbool;
  function SetCaptureSettings (const captureSettings:CAPTUREPARMS):longbool;

  destructor Destroy;

  procedure SetWindowBound(X,Y,Width,Height:cardinal);

  property X:cardinal read wX write SetX;
  property Y:cardinal read wY write SetY;
  property Width:cardinal read wCX write SetCx;
  property Height:cardinal read wCY write SetCy;
  property Handle:cardinal read wHandle;
  property WindowName:string read wName write SetName;

  property CallBackVideoStream:Callback_Video write cbVideoStream;
  property CallBackFrame:Callback_Video write cbFrame;
  property CallBackCaptureControl:Callback_Control write cbCapCtrl;
  property CallBackError:Callback_Error_Status write cbError;
  property CallBackStatus:Callback_Error_Status write cbStatus;
end;

implementation

{ TCapture }
function TCapture.Connect(index:cardinal): longbool;
begin
 result := longbool(SendMessage (wHandle, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, index, 0));
 if result then
  wIdx := index;
end;

function TCapture.Disconnect: longbool;
begin
 result := longbool(SendMessage (wHandle, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, wIdx, 0));
end;

function TCapture.SetPreviewRate(frameRate:cardinal):longbool;
begin
 result := longbool(SendMessage (wHandle, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, frameRate, 0));
 if result then
  wRate := frameRate;
end;

function TCapture.CreateCaptureWindow(ParentHandle:cardinal):longbool;
begin
 if wHandle = 0 then
 begin
  wParentW := ParentHandle;
  if wParentW <> 0 then
   wStyle := wStyle or WS_CHILD;

  wHandle := capCreateCaptureWindowA(pointer(wName), wStyle, wX, wY, wCx, wCy, wParentW, 0);
  result := longbool(wHandle);
  if result then
  begin
   SetProp(WHandle,PAnsiChar('OwnerObject'),Integer(Pointer(self)));
   SendMessage (wHandle, WM_CAP_SET_CALLBACK_VIDEOSTREAM, 0, Integer(Addr(VideoStreamCallback)));
   SendMessage (wHandle, WM_CAP_SET_CALLBACK_FRAME, 0, Integer(Addr(FrameCallback)));
   SendMessage (wHandle, WM_CAP_SET_CALLBACK_CAPCONTROL, 0, Integer(Addr(CapControlCallback)));
   SendMessage (wHandle, WM_CAP_SET_CALLBACK_ERRORA, 0, Integer(Addr(ErrorCallback)));
   SendMessage (wHandle, WM_CAP_SET_CALLBACK_STATUSA, 0, Integer(Addr(StatusCallback)));
  end;
 end;
end;

destructor TCapture.Destroy;
begin
 if wHandle <> 0 then
 begin
  Disconnect;
  RemoveProp(wHandle, PAnsiChar('OwnerObject'));
  DestroyWindow(wHandle);
  wHandle := 0;
 end;
end;

procedure TCapture.Show;
begin
 ShowWindow(wHandle, 1);
end;

class function TCapture.GetIndexedCaptureDrivers(var names, descriptions: TCapturedStringList): longbool;
var
 x  :cardinal;
 lLen :cardinal;
begin
 for x := 0 to 9 do
 begin
  setLength(names[x],256);
  setLength(descriptions[x],256);
  capGetDriverDescriptionA(x, Pointer(names[x]), 256, Pointer(descriptions[x]), 256);

  lLen := LStrLen(Pointer(names[x]));
  setLength(names[x], lLen);

  lLen := LStrLen(Pointer(descriptions[x]));
  setLength(descriptions[x], lLen);
 end;
end;

function TCapture.GetCurrentCaptureDriver (var driverName, driverDescription:string) :longbool;
var
 lLen :cardinal;
begin
 result := false;
 SetLength(driverName, 256);
 SetLength(driverDescription, 256);

 if SendMessage(wHandle, WM_CAP_DRIVER_GET_NAMEA, 256, Integer(Pointer(result))) = 0 then exit;
 lLen := LStrLen(Pointer(driverName));
 setLength(driverName, lLen);

 SendMessage(wHandle, WM_CAP_DRIVER_GET_VERSIONA, 256, Integer(Pointer(driverDescription)));
 lLen := LStrLen(Pointer(driverDescription));
 setLength(driverDescription, lLen);

 result := true;
end;

procedure TCapture.VideoSourceDialog;
begin
 SendMessage(wHandle, WM_CAP_DLG_VIDEOSOURCE, 0, 0);
end;

procedure TCapture.VideoDisplayDialog;
begin
 SendMessage(wHandle, WM_CAP_DLG_VIDEODISPLAY, 0, 0);
end;

procedure TCapture.VideoFormatDialog;
begin
 SendMessage(wHandle, WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT, 0, 0);
end;

function TCapture.GetCurrentIndexedDeviceCapabilities(var devCap:CAPDRIVERCAPS): longbool;
begin
 result := LongBool(SendMessage(wHandle, WM_CAP_DRIVER_GET_CAPS, SizeOf(CAPDRIVERCAPS), Integer(Addr(devCap))));
end;

procedure TCapture.SetPreview(sPrev: longbool);
begin
 wPrev := sPrev;
 SendMessage(wHandle, WM_CAP_SET_PREVIEW, Integer(sPrev), 0);
end;

procedure TCapture.SetScale(sScale: longbool);
begin
 wScale := sScale;
 SendMessage(wHandle, WM_CAP_SET_SCALE, Integer(sScale), 0);
end;

procedure TCapture.SetOverlay(sOverlay: longbool);
begin
 wOverlay := sOverlay;
 SendMessage(wHandle, WM_CAP_SET_OVERLAY, Integer(sOverlay), 0);
end;

procedure TCapture.SetName(const sName: string);
begin
 wName := sName;
 if wHandle <> 0 then
  SetWindowText(wHandle,Pointer(sName));
end;

procedure TCapture.SetCapFile(const sName: string);
begin
 SendMessage(wHandle, WM_CAP_FILE_SET_CAPTURE_FILEA, 0, Integer(Pointer(sName)));
end;

function TCapture.GetCapFile:string;
var
 lLen :cardinal;
begin
 SetLength(result, 1024);
 SendMessage(wHandle, WM_CAP_FILE_GET_CAPTURE_FILEA, 1024, Integer(Pointer(result)));
 lLen := LStrLen(Pointer(result));
 SetLength(result,llen);
end;

procedure TCapture.SetCX(CX: cardinal);
begin
 wCX := CX;
 BoundWindow;
end;

procedure TCapture.SetCY(CY: cardinal);
begin
 wCY := CY;
 BoundWindow;
end;

procedure TCapture.SetX(X: cardinal);
begin
 wX := X;
 BoundWindow;
end;

procedure TCapture.SetY(Y: cardinal);
begin
 wY := Y;
 BoundWindow;
end;

procedure TCapture.BoundWindow;
begin
 SetWindowPos(wHandle, 0, wX, wY, wCx, wCy, SWP_NOACTIVATE or SWP_NOOWNERZORDER or SWP_NOZORDER);
end;

procedure TCapture.SetWindowBound(X, Y, Width, Height: cardinal);
begin
 wX := x;
 wY := y;
 wCx := Width;
 wCy := Height;
 BoundWindow;
end;

procedure TCapture.SetAllocFile(sLen: cardinal);
begin
 if SendMessage(wHandle, WM_CAP_FILE_ALLOCATE, 0, sLen) <> 0 then wAlloc := sLen;
end;

function TCapture.GetStatus(var cap: CAPSTATUS): longbool;
begin
 result := LongBool(SendMessage(wHandle, WM_CAP_GET_STATUS, SizeOf(CAPSTATUS), Integer(Addr(cap))));
end;

function TCapture.GetVideoFormat(var bmpInfo: BITMAPINFO): longbool;
begin
 result := LongBool(SendMessage (wHandle,WM_CAP_GET_VIDEOFORMAT, SizeOf(BITMAPINFO), Integer(Addr(bmpInfo))));
end;

function TCapture.SetVideoFormat(const bmpInfo: BITMAPINFO): longbool;
begin
 result := LongBool(SendMessage(wHandle, WM_CAP_SET_VIDEOFORMAT, SizeOf(BITMAPINFO), Integer(Addr(bmpInfo))));
end;

procedure TCapture.Scroll(X,Y:cardinal);
begin
 SendMessage(wHandle, WM_CAP_SET_SCROLL, 0, Integer(Addr(X)));
end;

function TCapture.SetCaptureFileInfoChunk(const infoChunk: CAPINFOCHUNK):longbool;
begin
 result := LongBool(SendMessage(wHandle, WM_CAP_FILE_SET_INFOCHUNK, 0, Integer(Addr(infoChunk))));
end;

function TCapture.GetCaptureSettings(var captureSettings: CAPTUREPARMS): longbool;
begin
 result := LongBool(SendMessage(wHandle, WM_CAP_GET_SEQUENCE_SETUP, SizeOf(CAPTUREPARMS), Integer(Addr(captureSettings))));
end;

function TCapture.SetCaptureSettings(const captureSettings: CAPTUREPARMS): longbool;
begin
 result := LongBool(SendMessage(wHandle, WM_CAP_SET_SEQUENCE_SETUP, SizeOf(CAPTUREPARMS), Integer(Addr(captureSettings))));
end;

function VideoStreamCallback(hWnd:cardinal;vHeader:pVIDEOHDR):cardinal; stdcall;
var
 owner:TCapture;
begin
 owner := TCapture(GetProp(hwnd,PAnsiChar('OwnerObject')));
 if assigned(owner.cbVideoStream) then
  owner.cbVideoStream(owner,vHeader);
end;

function FrameCallback(hWnd:cardinal; vHeader:pVIDEOHDR):cardinal; stdcall;
var
 owner:TCapture;
begin
 owner := TCapture(GetProp(hwnd, PAnsiChar('OwnerObject')));
 if assigned(owner.cbFrame) then
  owner.cbFrame(owner,vHeader);
end;

function CapControlCallback(hWnd, nState:cardinal):cardinal; stdcall;
var
 owner:TCapture;
begin
 owner := TCapture(GetProp(hWnd, PAnsiChar('OwnerObject')));
 if assigned(owner.cbCapCtrl) then
  result := cardinal(owner.cbCapCtrl(owner,nState))
 else
  result := $FFFFFFFF;
end;

function ErrorCallback(hWnd,nId:Cardinal; nDescription:PAnsiChar):cardinal; stdcall;
var
 owner:TCapture;
begin
 owner := TCapture(GetProp(hwnd,PAnsiChar('OwnerObject')));
 if assigned(owner.cbError) then
  owner.cbError(owner, nId, nDescription) ;
end;

function StatusCallback(hWnd,nId:Cardinal; nDescription:PAnsiChar):cardinal; stdcall;
var
 owner:TCapture;
begin
 owner := TCapture(GetProp(hwnd,PAnsiChar('OwnerObject')));
 if assigned(owner.cbStatus ) then
  owner.cbStatus(owner, nId, nDescription);
end;

procedure TCapture.SetSingleFrame(sFrame: longbool);
begin
 if sFrame then
 begin
  if SendMessage(wHandle, WM_CAP_SINGLE_FRAME_OPEN, 0, 0) = 0 then exit;
 end
 else
 begin
  if SendMessage(wHandle, WM_CAP_SINGLE_FRAME_CLOSE, 0, 0) = 0 then exit;
 end;
 wSingleFrm := sFrame;
end;

function TCapture.CaptureStartSingleFrame: longbool;
begin
 result := LongBool(SendMessage(wHandle, WM_CAP_SINGLE_FRAME, 0, 0));
end;

function TCapture.VideoBufferToClipboard: longbool;
begin
 result := LongBool(SendMessage(wHandle, WM_CAP_EDIT_COPY, 0, 0));
end;

function TCapture.FrameToBitmapFile(const fileName: string): longbool;
begin
  result := LongBool(SendMessage(wHandle,WM_CAP_FILE_SAVEDIBA,0,Integer(Pointer(fileName))));
end;

function TCapture.FrameToJpgFile(const fileName: string; const bmpName: string; jpgCompression: integer): longbool;
var
 tempBmp :TBitmap;
 jpgImage: TJpegImage;
begin
 try
  tempBmp := TBitmap.Create;
  tempBmp.SaveToFile(bmpName);
  if LongBool(SendMessage(wHandle,WM_CAP_FILE_SAVEDIBA,0,Integer(Pointer(bmpName)))) then
  begin
   jpgImage := TJpegImage.Create;
   tempBmp.LoadFromFile(bmpName);
   jpgImage.Assign(tempBmp);
   jpgImage.CompressionQuality := jpgCompression;
   jpgImage.SaveToFile(fileName);
   result := true;
  end
  else
   result := false;
 finally
  tempBmp.Free;
  jpgImage.Free;
 end;
end;

function TCapture.FrameStill: longbool;
begin
 result := LongBool(SendMessage(wHandle,WM_CAP_GRAB_FRAME,0,0));
 if result then
  wPrev := false;
end;

function TCapture.GetInit: longbool;
begin
 result := longbool(wHandle);
end;

end. 
Tale se v bistvu 'pogovarja' z WDM gonilnikom WebCam-a in lepo deluje z vsemi Logitech-ovimi, Trust-ovimi (in najbrz se s kaksnimi) WebCam-i...
Za Capture slikice pa ga klices nekako takole:

Koda: Izberi vse

 procedure TfrmCapture.SaveAsJPG(Sender: TObject);
var Rec : TSearchRec;
  i  : integer;
begin
 if TCap.Initialized then
 begin

  if Length(Trim(jpgFilePrefix))=0 then
  begin
   MessageBox(handle, PAnsiChar('Nastavi ime JPG datoteke. '), PAnsiChar('Opozorilo'), MB_ICONWARNING);
   jpgFilePrefix := 'AL';
  end;

  jpgFileSufix := '????';
  jpgFileName := Trim(folder) + '\' + Trim(jpgFilePrefix) + Trim(jpgFileSufix) + '.jpg';
  if FindFirst(jpgFileName, faAnyFile - faDirectory, Rec) = 0 then
  try
   repeat
    jpgFileSufix := Rec.Name;
   until FindNext(Rec) <> 0;
  finally
   FindClose(Rec);
  end;
  if jpgFileSufix <> '????' then
  begin
   jpgFileSufix := LeftStr(jpgFileSufix, Pos('.',jpgFileSufix) - 1);
   jpgFileSufix := RightStr(jpgFileSufix, Length(jpgFileSufix) - Length(jpgFilePrefix));
   i := StrToInt(jpgFileSufix) + 1;
   jpgFileSufix := format('%.4d',[i]);
  end
  else
   jpgFileSufix := '0001';

  jpgFileName := Trim(folder) + '\' + Trim(jpgFilePrefix) + Trim(jpgFileSufix) + '.jpg';

  if not TCap.FrameToJpgFile(jpgFileName,'Temp.bmp',jpgCompression) then
   MessageBox(handle, PAnsiChar('Ne morem shraniti slike.'), PAnsiChar('Napaka'), MB_ICONWARNING)
  else
   reStatus.Lines.Add('Slika ' + jpgFileName + ' uspešno shranjena');

 end;
end;
 
Upam, da nisem mimo vsekal s tem postom, sem pa se prav pred kratkim s tem ukvarjal (sem moral naredit eno app, ki zajema jpg slikice z WebCam-a). Meni zelo lepo deluje...

LP, Gumby
Domen91
Prispevkov: 139
Pridružen: 27.07.2004 09:18:02

WebCam upravljanje, kako?

Odgovor Napisal/-a Domen91 »

Gumby, a bi se dalo ta program in kodo ti poslat na moj e-mail naslov: domenc@web-boy.net, ker men neki noče complie.

Lepo prosim ter LP domen
G16
Prispevkov: 462
Pridružen: 11.02.2005 21:54:48

WebCam upravljanje, kako?

Odgovor Napisal/-a G16 »

Ma sem kmalu ugotovu, da Twain ni to to. Ker poleg tega da je skrajno počasen, pa interface je nemogoč :P mi povrh vsega pa ne podpira vseh nastavitev, bolje rečeno niti resolucije ne moreš spremeniti programsko ( pač ni implementirano v gonilcih za to kamero).

No sem si pol downloadu Logitech QuickCam SDK.
Lepo inštaliram pa jasno nič ne dela. :o
Eni čist tretji dll-ji javljajo napake. Štala.. Ugotovim, da stvari že dolgo časa ne obnaljajo tako kot bi morali. Verzija SDK-ja je še vedno 1.0 in več kot 5 let stara.
No pa in sem le pogledal katere ActiveX mi je registriralo pri nalaganju gonilcev za kamero in najdem HPortal2.dll prevedem in ugotovim, da se vsebina bolj ali manj ujema s tisto v helpu za QuickCam SDK.

Uporabim komponento napišem..

Koda: Izberi vse

 
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
 VideoPortal1.PrepareControl('QCSDK', 'HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareQCSDK', 0);
 VideoPortal1.EnableUIElements(UIELEMENT_STATUSBAR, 0, 1);
 VideoPortal1.ConnectCamera(0);
 VideoPortal1.EnablePreview := 1;
end;
 
..in dela full hitr in z dostopom do funkcij, no ja vsaj tistih, ki so dokumentirane v QuickCam SDK.. :D


LP GJ
Ta tema je bila ustvarjena že nekaj časa nazaj a me vseeno zanima:
Kako bi lahko trenutno sliko shranil v TBitmap?
Napisal G16 (nekdanji G11,G14,G15°) Uporabljam: Delphi7 Ent.
http://delphi4u.awardspace.com/
Čas teče naprej...
M.C
Prispevkov: 630
Pridružen: 24.02.2003 14:27:43

WebCam upravljanje, kako?

Odgovor Napisal/-a M.C »

ne najdem kje sem tole dobil, bla pa je ena nemška stran, rabiš videocap, avicap dcu:

Koda: Izberi vse

 
unit VideoCap;

 
interface 

 
uses Windows, Dialogs, Controls, SysUtils, StdCtrls, MMSystem, AviCap; 

 
const 
 MAXVIDDRIVERS = 10; 
 MS_FOR_15FPS = 66; 
 MS_FOR_20FPS = 50; 
 MS_FOR_30FPS = 33; 
 MS_FOR_25FPS = 20;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) rate in msec 

 
type 
 TCapStatusProc = procedure(Sender: TObject) of object; 

 
var 
 ghCapWnd        : THandle; 
 gCapVideoArea      : TWinControl; 
 gCapVideoDriverName   : string; 
 gdwCapNofMaxVideoFrame : DWord; 
 gCapVideoFileName    : string; 
 gCapSingleImageFileName : string; 
 gCapVideoInfoLabel   : TLabel; 
 gCapStatusProcedure   : TCapStatusProc; 

 
 procedure CapSetVideoArea( Container: TWinControl ); 
 procedure CapSetVideoFileName( FileName : string ); 
 procedure CapSetSingleImageFileName( FileName : string ); 
 procedure CapSetInfoLabel( InfoLabel : TLabel ); 
 procedure CapSetStatusProcedure( StatusProc : TCapStatusProc ); 

 
 function CapOpenDriver : Boolean; 
 function CapInitDriver( Index : Integer ): Boolean; 
 procedure CapCloseDriver; 
 procedure CapShow; 
 procedure CapSetCapSec( NofMaxVideoFrame : Integer ); 
 procedure CapStart; 
 procedure CapStop; 
 function CapHasDlgVFormat : Boolean; 
 function CapHasDlgVDisplay : Boolean; 
 function CapHasDlgVSource : Boolean; 
 procedure CapDlgVFormat; 
 procedure CapDlgVDisplay; 
 procedure CapDlgVSource; 
 procedure CapSetVideoOverlay; 
 procedure CapSetVideoLive; 
 procedure CapGrabSingleFrame; 

 
implementation 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
(*--- C A P - V I D E O D R I V E R ---*) 
(*---------------------------------------------------------------*) 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapSetVideoArea( Container: TWinControl ); 
begin 
 gCapVideoArea := Container; 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapSetVideoFileName( FileName : string ); 
begin 
 gCapVideoFileName := FileName; 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapSetSingleImageFileName( FileName : string ); 
begin 
 gCapSingleImageFileName := FileName; 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapSetInfoLabel( InfoLabel : TLabel ); 
begin 
 gCapVideoInfoLabel := InfoLabel; 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapSetStatusProcedure( StatusProc : TCapStatusProc ); 
begin 
 gCapStatusProcedure := StatusProc; 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
(* -- Video For Windows Status Callback Function --- *) 
(*---------------------------------------------------------------*) 
function StatusCallbackProc(hWnd : HWND; nID : Integer; lpsz : LongInt): LongInt; stdcall; 
var 
 TmpStr   : string; 
 dwVideoNum : Integer; 
begin 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) hWnd:      Application main window handle 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) nID:      Status code for the current status 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) lpStatusText:  Status text string for the current status 

 
 TmpStr := StrPas(PChar(lpsz)); 
 gCapVideoInfoLabel.Caption := TmpStr; 
  gCapVideoInfoLabel.Refresh; 

 
 if nID = IDS_CAP_STAT_VIDEOCURRENT then 
 begin 
  dwVideoNum := StrToInt( Copy(TmpStr, 0, Pos(' ', TmpStr)-1)); 
  if dwVideoNum >= gdwCapNofMaxVideoFrame then 
  begin 
   capCaptureAbort(ghCapWnd); 
   if @gCapStatusProcedure <> nil then gCapStatusProcedure(nil); 
  end; 
 end; 
 Result := 1; 
end; 

 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
function CapOpenDriver : Boolean; 
var 
 Retc       : LongInt; 
 DriverIndex   : Integer; 
 DriverStarted  : boolean; 
 achDeviceName  : array [0..80] of Char; 
 achDeviceVersion : array [0..100] of Char; 
 achFileName   : array [0..255] of Char; 
begin 
 Result := FALSE; 
 if gCapVideoArea = nil then exit; 

 
 Result   := TRUE; 

 
  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Create the Video Capture Window 
 ghCapWnd := capCreateCaptureWindow( PChar('KruwoSoft'), 
       WS_CHILD or WS_VISIBLE, 0, 0, 
       gCapVideoArea.Width, gCapVideoArea.Height, 
       gCapVideoArea.Handle, 0); 
 if ghCapWnd <> 0 then 
 begin 
   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Install Status-Callback-Function 
  retc := capSetCallbackOnStatus(ghCapWnd, LongInt(0)); 
  if retc <> 0 then 
  begin 
   retc := capSetCallbackOnStatus(ghCapWnd, LongInt(@StatusCallbackProc)); 
   if retc <> 0 then 
   begin 
     //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Open Installed Video Driver 
    DriverIndex := 0; 
    repeat 
     DriverStarted := CapInitDriver( DriverIndex ); 
     if NOT DriverStarted then DriverIndex := DriverIndex + 1; 
    until (DriverStarted = TRUE) OR (DriverIndex >= MAXVIDDRIVERS); 

 
     //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Keep Name of Video Driver 
    if capGetDriverDescription( DriverIndex, 
                  achDeviceName,  80, 
                  achDeviceVersion, 100 ) then 
    begin 
     gCapVideoDriverName := string(achDeviceName); 
    end; 

 
     //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Set Capture FileName 
    StrPCopy(achFileName, gCapVideoFileName); 
    retc := capFileSetCaptureFile(ghCapWnd, LongInt(@achFileName)); 
    if retc = 0 then 
    begin 
     showmessage(gCapVideoDriverName+': Error in capFileSetCaptureFile'); 
    end; 
    exit; 
   end; 
  end; 
 end; 
  Result := FALSE; 
 CapCloseDriver; 
 ghCapWnd := 0; 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
function CapInitDriver( Index : Integer ): Boolean; 
var 
 Retc       : LongInt; 
 CapParms     : TCAPTUREPARMS; 
begin 

 
  Result := FALSE; 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 

 
  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Connect to Video Capture Driver 
 if capDriverConnect(ghCapWnd, Index) <> 0 then 
 begin 
  retc := capCaptureGetSetup(ghCapWnd, LongInt(@CapParms), sizeof(TCAPTUREPARMS)); 
  if retc <> 0 then 
  begin 
//(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21)    CapParms.dwRequestMicroSecPerFrame := 40000;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) 25 FPS Requested capture rate 
//(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21)    CapParms.dwRequestMicroSecPerFrame := 100000;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) 10 FPS Requested capture rate 
   CapParms.dwRequestMicroSecPerFrame := 66667;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) 15 FPS Requested capture rate 
   CapParms.fLimitEnabled  := FALSE; 
   CapParms.fCaptureAudio  := FALSE;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) NO Audio 
   CapParms.fMCIControl   := FALSE; 
   CapParms.fYield      := TRUE; 
   CapParms.vKeyAbort    := VK_ESCAPE; 
   CapParms.fAbortLeftMouse := FALSE; 
   CapParms.fAbortRightMouse := FALSE; 

 
   retc := capCaptureSetSetup(ghCapWnd, LongInt(@CapParms), sizeof(TCAPTUREPARMS)); 
   if retc = 0 then exit; 
  end; 
  Result := TRUE; 
 end; 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapCloseDriver; 
begin 
 if ghCapWnd <> 0 then 
 begin 
  capSetCallbackOnStatus(ghCapWnd, LongInt(0)); 
  capDriverDisconnect( ghCapWnd ); 
  DestroyWindow( ghCapWnd ) ; 
  ghCapWnd := 0; 
 end; 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapShow; 
begin 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 

 
   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Start Video overlay by default 
 capPreviewScale(ghCapWnd, 1); 
 capPreviewRate(ghCapWnd, MS_FOR_25FPS); 
 capOverlay(ghCapWnd, 0); 
 capPreview(ghCapWnd, 1); 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapSetCapSec( NofMaxVideoFrame : Integer ); 
begin 
 gdwCapNofMaxVideoFrame := DWord( NofMaxVideoFrame ); 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapStart; 
begin 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 
  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Start video capture to file 
 capCaptureSequence( ghCapWnd ); 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapStop; 
begin 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 
  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Stop video capture to file 
 capCaptureAbort(ghCapWnd); 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
function CapHasDlgVFormat : Boolean; 
var 
 CDrvCaps : TCapDriverCaps; 
begin 
 Result := TRUE; 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 

 
 capDriverGetCaps(ghCapWnd, LongInt(@CDrvCaps), sizeof(TCapDriverCaps)); 
 Result := CDrvCaps.fHasDlgVideoFormat; 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
function CapHasDlgVDisplay : Boolean; 
var 
 CDrvCaps : TCapDriverCaps; 
begin 
 Result := TRUE; 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 

 
 capDriverGetCaps(ghCapWnd, LongInt(@CDrvCaps), sizeof(TCapDriverCaps)); 
 Result := CDrvCaps.fHasDlgVideoDisplay; 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
function CapHasDlgVSource : Boolean; 
var 
 CDrvCaps : TCapDriverCaps; 
begin 
 Result := TRUE; 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 

 
 capDriverGetCaps(ghCapWnd, LongInt(@CDrvCaps), sizeof(TCapDriverCaps)); 
 Result := CDrvCaps.fHasDlgVideoSource; 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapDlgVFormat; 
begin 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 

 
 capDlgVideoFormat(ghCapWnd); 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapDlgVDisplay; 
begin 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 

 
 capDlgVideoDisplay(ghCapWnd); 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapDlgVSource; 
begin 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 

 
 capDlgVideoSource(ghCapWnd); 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapSetVideoOverlay; 
begin 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 

 
 capPreview(ghCapWnd, 0); 
 capOverlay(ghCapWnd, 1); 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapSetVideoLive; 
begin 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 

 
 capOverlay(ghCapWnd, 0); 
 capPreviewScale(ghCapWnd, 1); 
 capPreviewRate(ghCapWnd, MS_FOR_25FPS); 
 capPreview(ghCapWnd, 1); 
end; 

 
(*---------------------------------------------------------------*) 
procedure CapGrabSingleFrame; 
var 
 achSingleFileName : array [0..255] of Char; 
begin 
 if ghCapWnd = 0 then exit; 

 
 capGrabFrame(ghCapWnd); 
  StrPCopy(achSingleFileName, gCapSingleImageFileName); 
 capFileSaveDIB(ghCapWnd, LongInt(@achSingleFileName)); 
end; 

 
initialization 
 ghCapWnd        := 0; 
 gCapVideoArea      := nil; 
 gCapVideoDriverName   := 'No Driver'; 
 gdwCapNofMaxVideoFrame := 0; 
 gCapVideoFileName    := 'Video.avi'; 
 gCapSingleImageFileName := 'Image.bmp'; 
 gCapVideoInfoLabel   := nil; 
 gCapStatusProcedure   := nil; 

 
end. 

Koda: Izberi vse

 

unit AviCap;

 
interface 

 
uses 
 Windows, MMSystem, Messages;

 
const 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Window Messages WM_CAP... which can be sent to an AVICAP window 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 

 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Defines start of the message range 
 WM_CAP_START          = WM_USER; 

 
 WM_CAP_GET_CAPSTREAMPTR     = (WM_CAP_START+ 1); 
 WM_CAP_SET_CALLBACK_ERROR    = (WM_CAP_START+ 2); 
 WM_CAP_SET_CALLBACK_STATUS   = (WM_CAP_START+ 3); 
 WM_CAP_SET_CALLBACK_YIELD    = (WM_CAP_START+ 4); 
 WM_CAP_SET_CALLBACK_FRAME    = (WM_CAP_START+ 5); 
 WM_CAP_SET_CALLBACK_VIDEOSTREAM = (WM_CAP_START+ 6); 
 WM_CAP_SET_CALLBACK_WAVESTREAM = (WM_CAP_START+ 7); 
 WM_CAP_GET_USER_DATA      = (WM_CAP_START+ 8); 
 WM_CAP_SET_USER_DATA      = (WM_CAP_START+ 9); 

 
 WM_CAP_DRIVER_CONNECT      = (WM_CAP_START+ 10); 
 WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT    = (WM_CAP_START+ 11); 
 WM_CAP_DRIVER_GET_NAME     = (WM_CAP_START+ 12); 
 WM_CAP_DRIVER_GET_VERSION    = (WM_CAP_START+ 13); 
 WM_CAP_DRIVER_GET_CAPS     = (WM_CAP_START+ 14); 

 
 WM_CAP_FILE_SET_CAPTURE_FILE  = (WM_CAP_START+ 20); 
 WM_CAP_FILE_GET_CAPTURE_FILE  = (WM_CAP_START+ 21); 
 WM_CAP_FILE_ALLOCATE      = (WM_CAP_START+ 22); 
 WM_CAP_FILE_SAVEAS       = (WM_CAP_START+ 23); 
 WM_CAP_FILE_SET_INFOCHUNK    = (WM_CAP_START+ 24); 
 WM_CAP_FILE_SAVEDIB       = (WM_CAP_START+ 25); 

 
 WM_CAP_EDIT_COPY        = (WM_CAP_START+ 30); 

 
 WM_CAP_SET_AUDIOFORMAT     = (WM_CAP_START+ 35); 
 WM_CAP_GET_AUDIOFORMAT     = (WM_CAP_START+ 36); 

 
 WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT     = (WM_CAP_START+ 41); 
 WM_CAP_DLG_VIDEOSOURCE     = (WM_CAP_START+ 42); 
 WM_CAP_DLG_VIDEODISPLAY     = (WM_CAP_START+ 43); 
 WM_CAP_GET_VIDEOFORMAT     = (WM_CAP_START+ 44); 
 WM_CAP_SET_VIDEOFORMAT     = (WM_CAP_START+ 45); 
 WM_CAP_DLG_VIDEOCOMPRESSION   = (WM_CAP_START+ 46); 

 
 WM_CAP_SET_PREVIEW       = (WM_CAP_START+ 50); 
 WM_CAP_SET_OVERLAY       = (WM_CAP_START+ 51); 
 WM_CAP_SET_PREVIEWRATE     = (WM_CAP_START+ 52); 
 WM_CAP_SET_SCALE        = (WM_CAP_START+ 53); 
 WM_CAP_GET_STATUS        = (WM_CAP_START+ 54); 
 WM_CAP_SET_SCROLL        = (WM_CAP_START+ 55); 

 
 WM_CAP_GRAB_FRAME        = (WM_CAP_START+ 60); 
 WM_CAP_GRAB_FRAME_NOSTOP    = (WM_CAP_START+ 61); 

 
 WM_CAP_SEQUENCE         = (WM_CAP_START+ 62); 
 WM_CAP_SEQUENCE_NOFILE     = (WM_CAP_START+ 63); 
 WM_CAP_SET_SEQUENCE_SETUP    = (WM_CAP_START+ 64); 
 WM_CAP_GET_SEQUENCE_SETUP    = (WM_CAP_START+ 65); 
 WM_CAP_SET_MCI_DEVICE      = (WM_CAP_START+ 66); 
 WM_CAP_GET_MCI_DEVICE      = (WM_CAP_START+ 67); 
 WM_CAP_STOP           = (WM_CAP_START+ 68); 
 WM_CAP_ABORT          = (WM_CAP_START+ 69); 

 
 WM_CAP_SINGLE_FRAME_OPEN    = (WM_CAP_START+ 70); 
 WM_CAP_SINGLE_FRAME_CLOSE    = (WM_CAP_START+ 71); 
 WM_CAP_SINGLE_FRAME       = (WM_CAP_START+ 72); 

 
 WM_CAP_PAL_OPEN         = (WM_CAP_START+ 80); 
 WM_CAP_PAL_SAVE         = (WM_CAP_START+ 81); 
 WM_CAP_PAL_PASTE        = (WM_CAP_START+ 82); 
 WM_CAP_PAL_AUTOCREATE      = (WM_CAP_START+ 83); 
 WM_CAP_PAL_MANUALCREATE     = (WM_CAP_START+ 84); 

 
  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Following added post VFW 1.1 
 WM_CAP_SET_CALLBACK_CAPCONTROL = (WM_CAP_START+ 85); 

 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Defines end of the message range 
 WM_CAP_END           = WM_CAP_SET_CALLBACK_CAPCONTROL; 

 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Message crackers for above 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
function capSetCallbackOnError (hwnd : THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 
function capSetCallbackOnStatus(hwnd : THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 
function capSetCallbackOnYield (hwnd : THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 
function capSetCallbackOnFrame (hwnd : THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 

 
function capSetCallbackOnVideoStream(hwnd:THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 
function capSetCallbackOnWaveStream (hwnd:THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 
function capSetCallbackOnCapControl (hwnd:THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 
function capSetUserData(hwnd:THandle; lUser:LongInt):LongInt; 
function capGetUserData(hwnd:THandle):LongInt; 
function capDriverConnect(hwnd:THandle; I: Word) : LongInt; 

 
function capDriverDisconnect(hwnd:THandle):LongInt; 
function capDriverGetName(hwnd:THandle; szName:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
function capDriverGetVersion(hwnd:THandle; szVer:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
function capDriverGetCaps(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 

 
function capFileSetCaptureFile(hwnd:THandle; szName:LongInt):LongInt; 
function capFileGetCaptureFile(hwnd:THandle; szName:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
function capFileAlloc(hwnd:THandle; dwSize:LongInt):LongInt; 
function capFileSaveAs(hwnd:THandle; szName:LongInt):LongInt; 
function capFileSetInfoChunk(hwnd:THandle; lpInfoChunk:LongInt):LongInt; 
function capFileSaveDIB(hwnd:THandle; szName:LongInt):LongInt; 

 
function capEditCopy(hwnd : THandle):LongInt; 

 
function capSetAudioFormat(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
function capGetAudioFormat(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
function capGetAudioFormatSize(hwnd:THandle):LongInt; 

 
function capDlgVideoFormat(hwnd:THandle):LongInt; 
function capDlgVideoSource(hwnd:THandle):LongInt; 
function capDlgVideoDisplay(hwnd:THandle):LongInt; 
function capDlgVideoCompression(hwnd:THandle):LongInt; 

 
function capGetVideoFormat(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
function capGetVideoFormatSize(hwnd:THandle):LongInt; 
function capSetVideoFormat(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 

 
function capPreview(hwnd:THandle; f:Word):LongInt; 
function capPreviewRate(hwnd:THandle; wMS:Word):LongInt; 
function capOverlay(hwnd:THandle; f:Word):LongInt; 
function capPreviewScale(hwnd:THandle; f:Word):LongInt; 
function capGetStatus(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
function capSetScrollPos(hwnd:THandle; lpP:LongInt):LongInt; 

 
function capGrabFrame(hwnd:THandle):LongInt; 
function capGrabFrameNoStop(hwnd:THandle):LongInt; 

 
function capCaptureSequence(hwnd:THandle):LongInt; 
function capCaptureSequenceNoFile(hwnd:THandle):LongInt; 
function capCaptureStop(hwnd:THandle):LongInt; 
function capCaptureAbort(hwnd:THandle):LongInt; 

 
function capCaptureSingleFrameOpen(hwnd:THandle):LongInt; 
function capCaptureSingleFrameClose(hwnd:THandle):LongInt; 
function capCaptureSingleFrame(hwnd:THandle):LongInt; 

 
function capCaptureGetSetup(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
function capCaptureSetSetup(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 

 
function capSetMCIDeviceName(hwnd:THandle; szName:LongInt):LongInt; 
function capGetMCIDeviceName(hwnd:THandle; szName:LongInt; wSize:Word):LongInt; 

 
function capPaletteOpen(hwnd:THandle; szName:LongInt):LongInt; 
function capPaletteSave(hwnd:THandle; szName:LongInt):LongInt; 
function capPalettePaste(hwnd:THandle):LongInt; 
function capPaletteAuto(hwnd:THandle; iFrames:Word; iColors:LongInt):LongInt; 
function capPaletteManual(hwnd:THandle; fGrab:Word; iColors:LongInt):LongInt; 

 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Structures 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
type 
 PCapDriverCaps = ^TCapDriverCaps; 
 TCapDriverCaps = record 
  wDeviceIndex      :WORD;      //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Driver index in system.ini 
  fHasOverlay       :BOOL;      //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Can device overlay? 
  fHasDlgVideoSource   :BOOL;      //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Has Video source dlg? 
  fHasDlgVideoFormat   :BOOL;      //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Has Format dlg? 
  fHasDlgVideoDisplay   :BOOL;      //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Has External out dlg? 
  fCaptureInitialized   :BOOL;      //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Driver ready to capture? 
  fDriverSuppliesPalettes :BOOL;      //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Can driver make palettes? 
  hVideoIn        :THANDLE;    //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Driver In channel 
  hVideoOut        :THANDLE;    //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Driver Out channel 
  hVideoExtIn       :THANDLE;    //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Driver Ext In channel 
  hVideoExtOut      :THANDLE;    //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Driver Ext Out channel 
 end; 

 
 PCapStatus = ^TCapStatus; 
 TCapStatus = packed record 
  uiImageWidth        :UINT;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Width of the image 
  uiImageHeight        :UINT;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Height of the image 
  fLiveWindow         :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Now Previewing video? 
  fOverlayWindow       :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Now Overlaying video? 
  fScale           :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Scale image to client? 
  ptScroll          :TPOINT;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Scroll position 
  fUsingDefaultPalette    :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Using default driver palette? 
  fAudioHardware       :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Audio hardware present? 
  fCapFileExists       :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Does capture file exist? 
  dwCurrentVideoFrame     :DWORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) # of video frames cap'td 
  dwCurrentVideoFramesDropped :DWORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) # of video frames dropped 
  dwCurrentWaveSamples    :DWORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) # of wave samples cap'td 
  dwCurrentTimeElapsedMS   :DWORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Elapsed capture duration 
  hPalCurrent         :HPALETTE; //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Current palette in use 
  fCapturingNow        :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Capture in progress? 
  dwReturn          :DWORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Error value after any operation 
  wNumVideoAllocated     :WORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Actual number of video buffers 
  wNumAudioAllocated     :WORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Actual number of audio buffers 
 end; 

 
 PCaptureParms = ^TCaptureParms; 
 TCaptureParms = record          //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Default values in parenthesis 
  dwRequestMicroSecPerFrame :DWORD;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Requested capture rate 
  fMakeUserHitOKToCapture  :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Show "Hit OK to cap" dlg? 
  wPercentDropForError   :WORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Give error msg if > (10%) 
  fYield          :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Capture via background task? 
  dwIndexSize        :DWORD;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Max index size in frames (32K) 
  wChunkGranularity     :WORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Junk chunk granularity (2K) 
  fUsingDOSMemory      :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Use DOS buffers? 
  wNumVideoRequested    :WORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) # video buffers, If 0, autocalc 
  fCaptureAudio       :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Capture audio? 
  wNumAudioRequested    :WORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) # audio buffers, If 0, autocalc 
  vKeyAbort         :WORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Virtual key causing abort 
  fAbortLeftMouse      :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Abort on left mouse? 
  fAbortRightMouse     :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Abort on right mouse? 
  fLimitEnabled       :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Use wTimeLimit? 
  wTimeLimit        :WORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Seconds to capture 
  fMCIControl        :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Use MCI video source? 
  fStepMCIDevice      :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Step MCI device? 
  dwMCIStartTime      :DWORD;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Time to start in MS 
  dwMCIStopTime       :DWORD;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Time to stop in MS 
  fStepCaptureAt2x     :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Perform spatial averaging 2x 
  wStepCaptureAverageFrames :WORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Temporal average n Frames 
  dwAudioBufferSize     :DWORD;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Size of audio bufs (0 = default) 
  fDisableWriteCache    :BOOL;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Attempt to disable write cache 
  AVStreamMaster      :WORD;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Indicates whether the audio stream 
                     //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21)  controls the clock when writing an AVI file. 
 end; 

 
 PCapInfoChunk = ^TCapInfoChunk; 
 TCapInfoChunk = record 
  fccInfoID :FOURCC;   //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Chunk ID, "ICOP" for copyright 
  lpData  :LongInt;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) pointer to data 
  cbData  :LongInt;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) size of lpData 
 end; 

 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Callback Definitions 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
type 
 TCAPSTATUSCALLBACK = function(hWnd:HWND; nID:Integer; lpsz:LongInt):LongInt; stdcall; 
 TCAPYIELDCALLBACK  = function(hWnd:HWND):LongInt; stdcall; 
 TCAPERRORCALLBACK  = function(hWnd:HWND; nID:Integer; lpsz:LongInt):LongInt; stdcall; 
 TCAPVIDEOCALLBACK  = function(hWnd:HWND; lpVHdr:LongInt):LongInt; stdcall; 
 TCAPWAVECALLBACK  = function(hWnd:HWND; lpWHdr:LongInt):LongInt; stdcall; 
 TCAPCONTROLCALLBACK = function(hWnd:HWND; nState:Integer):LongInt; stdcall; 

 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) CapControlCallback states 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
Const 
 CONTROLCALLBACK_PREROLL     = 1; //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Waiting to start capture 
 CONTROLCALLBACK_CAPTURING    = 2;  //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Now capturing 

 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) The only exported functions from AVICAP.DLL 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
 function capCreateCaptureWindow ( 
       lpszWindowName : PChar; 
       dwStyle     : DWord; 
        x, y      : Integer; 
       nWidth, nHeight : Integer; 
       hwndParent   : THandle; 
       nID       : Integer ) : THandle; stdcall; 

 
 function capGetDriverDescription ( 
       wDriverIndex : DWord; 
       lpszName   : PChar; 
       cbName    : Integer; 
       lpszVer   : PChar; 

 
       cbVer    : Integer ) : Boolean; stdcall; 

 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) New Information chunk IDs 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
(* 
 infotypeDIGITIZATION_TIME = mmioStringToFOURCC(PChar('IDIT'), MMIO_TOUPPER); 
 infotypeSMPTE_TIME     = mmioStringToFOURCC(PChar('ISMP'), MMIO_TOUPPER); 
*) 

 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) String IDs from status and error callbacks 
 //(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) ------------------------------------------------------------------ 
Const 
 IDS_CAP_BEGIN        = 300; (* "Capture Start" *) 
 IDS_CAP_END         = 301; (* "Capture End" *) 

 
 IDS_CAP_INFO        = 401; (* "%s" *) 
 IDS_CAP_OUTOFMEM      = 402; (* "Out of memory" *) 
 IDS_CAP_FILEEXISTS     = 403; (* "File '%s' exists -- overwrite it?" *) 
 IDS_CAP_ERRORPALOPEN    = 404; (* "Error opening palette '%s'" *) 
 IDS_CAP_ERRORPALSAVE    = 405; (* "Error saving palette '%s'" *) 
 IDS_CAP_ERRORDIBSAVE    = 406; (* "Error saving frame '%s'" *) 
 IDS_CAP_DEFAVIEXT      = 407; (* "avi" *) 
 IDS_CAP_DEFPALEXT      = 408; (* "pal" *) 
 IDS_CAP_CANTOPEN      = 409; (* "Cannot open '%s'" *) 
 IDS_CAP_SEQ_MSGSTART    = 410; (* "Select OK to start capture\nof video sequence\nto %s." *) 
 IDS_CAP_SEQ_MSGSTOP     = 411; (* "Hit ESCAPE or click to end capture" *) 

 
 IDS_CAP_VIDEDITERR     = 412; (* "An error occurred while trying to run VidEdit." *) 
 IDS_CAP_READONLYFILE    = 413; (* "The file '%s' is a read-only file." *) 
 IDS_CAP_WRITEERROR     = 414; (* "Unable to write to file '%s'.\nDisk may be full." *) 
 IDS_CAP_NODISKSPACE     = 415; (* "There is no space to create a capture file on the specified device." *) 
 IDS_CAP_SETFILESIZE     = 416; (* "Set File Size" *) 
 IDS_CAP_SAVEASPERCENT    = 417; (* "SaveAs: %2ld%% Hit Escape to abort." *) 

 
 IDS_CAP_DRIVER_ERROR    = 418; (* Driver specific error message *) 

 
 IDS_CAP_WAVE_OPEN_ERROR   = 419; (* "Error: Cannot open the wave input device.\nCheck sample size, frequency, and channels." *) 
 IDS_CAP_WAVE_ALLOC_ERROR  = 420; (* "Error: Out of memory for wave buffers." *) 
 IDS_CAP_WAVE_PREPARE_ERROR = 421; (* "Error: Cannot prepare wave buffers." *) 
 IDS_CAP_WAVE_ADD_ERROR   = 422; (* "Error: Cannot add wave buffers." *) 
 IDS_CAP_WAVE_SIZE_ERROR   = 423; (* "Error: Bad wave size." *) 

 
 IDS_CAP_VIDEO_OPEN_ERROR  = 424; (* "Error: Cannot open the video input device." *) 
 IDS_CAP_VIDEO_ALLOC_ERROR  = 425; (* "Error: Out of memory for video buffers." *) 
 IDS_CAP_VIDEO_PREPARE_ERROR = 426; (* "Error: Cannot prepare video buffers." *) 
 IDS_CAP_VIDEO_ADD_ERROR   = 427; (* "Error: Cannot add video buffers." *) 
 IDS_CAP_VIDEO_SIZE_ERROR  = 428; (* "Error: Bad video size." *) 

 
 IDS_CAP_FILE_OPEN_ERROR   = 429; (* "Error: Cannot open capture file." *) 
 IDS_CAP_FILE_WRITE_ERROR  = 430; (* "Error: Cannot write to capture file. Disk may be full." *) 
 IDS_CAP_RECORDING_ERROR   = 431; (* "Error: Cannot write to capture file. Data rate too high or disk full." *) 
 IDS_CAP_RECORDING_ERROR2  = 432; (* "Error while recording" *) 
 IDS_CAP_AVI_INIT_ERROR   = 433; (* "Error: Unable to initialize for capture." *) 
 IDS_CAP_NO_FRAME_CAP_ERROR = 434; (* "Warning: No frames captured.\nConfirm that vertical sync interrupts\nare configured and enabled." *) 
 IDS_CAP_NO_PALETTE_WARN   = 435; (* "Warning: Using default palette." *) 
 IDS_CAP_MCI_CONTROL_ERROR  = 436; (* "Error: Unable to access MCI device." *) 
 IDS_CAP_MCI_CANT_STEP_ERROR = 437; (* "Error: Unable to step MCI device." *) 
 IDS_CAP_NO_AUDIO_CAP_ERROR = 438; (* "Error: No audio data captured.\nCheck audio card settings." *) 
 IDS_CAP_AVI_DRAWDIB_ERROR  = 439; (* "Error: Unable to draw this data format." *) 
 IDS_CAP_COMPRESSOR_ERROR  = 440; (* "Error: Unable to initialize compressor." *) 
 IDS_CAP_AUDIO_DROP_ERROR  = 441; (* "Error: Audio data was lost during capture, reduce capture rate." *) 

 
 (* status string IDs *) 
 IDS_CAP_STAT_LIVE_MODE   = 500; (* "Live window" *) 
 IDS_CAP_STAT_OVERLAY_MODE  = 501; (* "Overlay window" *) 
 IDS_CAP_STAT_CAP_INIT    = 502; (* "Setting up for capture - Please wait" *) 
 IDS_CAP_STAT_CAP_FINI    = 503; (* "Finished capture, now writing frame %ld" *) 
 IDS_CAP_STAT_PALETTE_BUILD = 504; (* "Building palette map" *) 
 IDS_CAP_STAT_OPTPAL_BUILD  = 505; (* "Computing optimal palette" *) 
 IDS_CAP_STAT_I_FRAMES    = 506; (* "%d frames" *) 
 IDS_CAP_STAT_L_FRAMES    = 507; (* "%ld frames" *) 
 IDS_CAP_STAT_CAP_L_FRAMES  = 508; (* "Captured %ld frames" *) 
 IDS_CAP_STAT_CAP_AUDIO   = 509; (* "Capturing audio" *) 
 IDS_CAP_STAT_VIDEOCURRENT  = 510; (* "Captured %ld frames (%ld dropped) %d.%03d sec." *) 
 IDS_CAP_STAT_VIDEOAUDIO   = 511; (* "Captured %d.%03d sec. %ld frames (%ld dropped) (%d.%03d fps). %ld audio bytes (%d,%03d sps)" *) 
 IDS_CAP_STAT_VIDEOONLY   = 512; (* "Captured %d.%03d sec. %ld frames (%ld dropped) (%d.%03d fps)" *) 
 IDS_CAP_STAT_FRAMESDROPPED = 513; (* "Dropped %ld of %ld frames (%d.%02d%%) during capture." *) 

 
const 
 AVICAP32 = 'AVICAP32.dll'; 

 
implementation 

 
(* Externals from AVICAP.DLL *) 
function capGetDriverDescription; external AVICAP32 name 'capGetDriverDescriptionA'; 
function capCreateCaptureWindow; external AVICAP32 name 'capCreateCaptureWindowA'; 

 

 
(* Message crackers for above *) 
function capSetCallbackOnError(hwnd : THandle; fpProc:LongInt) : LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_CALLBACK_ERROR, 0, fpProc); 
end; 

 
function capSetCallbackOnStatus(hwnd : THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_CALLBACK_STATUS, 0, fpProc); 
end; 

 
function capSetCallbackOnYield (hwnd : THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_CALLBACK_YIELD, 0, fpProc); 
end; 

 
function capSetCallbackOnFrame (hwnd : THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_CALLBACK_FRAME, 0, fpProc); 
end; 

 
function capSetCallbackOnVideoStream(hwnd:THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_CALLBACK_VIDEOSTREAM, 0, fpProc); 
end; 

 
function capSetCallbackOnWaveStream (hwnd:THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_CALLBACK_WAVESTREAM, 0, fpProc); 
end; 

 
function capSetCallbackOnCapControl (hwnd:THandle; fpProc:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_CALLBACK_CAPCONTROL, 0, fpProc); 
end; 

 
function capSetUserData(hwnd:THandle; lUser:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_USER_DATA, 0, lUser); 
end; 

 
function capGetUserData(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_GET_USER_DATA, 0, 0); 
end; 

 
function capDriverConnect(hwnd:THandle; I: Word) : LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, I, 0); 
end; 

 
function capDriverDisconnect(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, 0, 0); 
end; 

 
function capDriverGetName(hwnd:THandle; szName:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_DRIVER_GET_NAME, wSize, szName); 
end; 

 
function capDriverGetVersion(hwnd:THandle; szVer:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_DRIVER_GET_VERSION, wSize, szVer); 
end; 

 
function capDriverGetCaps(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_DRIVER_GET_CAPS, wSize, s); 
end; 

 
function capFileSetCaptureFile(hwnd:THandle; szName:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_FILE_SET_CAPTURE_FILE, 0, szName); 
end; 

 
function capFileGetCaptureFile(hwnd:THandle; szName:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_FILE_GET_CAPTURE_FILE, wSize, szName); 
end; 

 
function capFileAlloc(hwnd:THandle; dwSize:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_FILE_ALLOCATE, 0, dwSize); 
end; 

 
function capFileSaveAs(hwnd:THandle; szName:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_FILE_SAVEAS, 0, szName); 
end; 

 
function capFileSetInfoChunk(hwnd:THandle; lpInfoChunk:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_FILE_SET_INFOCHUNK, 0, lpInfoChunk); 
end; 

 
function capFileSaveDIB(hwnd:THandle; szName:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_FILE_SAVEDIB, 0, szName); 
end; 

 
function capEditCopy(hwnd : THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_EDIT_COPY, 0, 0); 
end; 

 
function capSetAudioFormat(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_AUDIOFORMAT, wSize, s); 
end; 

 
function capGetAudioFormat(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_GET_AUDIOFORMAT, wSize, s); 
end; 

 
function capGetAudioFormatSize(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_GET_AUDIOFORMAT, 0, 0); 
end; 

 
function capDlgVideoFormat(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_DLG_VIDEOFORMAT, 0, 0); 
end; 

 
function capDlgVideoSource(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_DLG_VIDEOSOURCE, 0, 0); 
end; 

 
function capDlgVideoDisplay(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_DLG_VIDEODISPLAY, 0, 0); 
end; 

 
function capDlgVideoCompression(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_DLG_VIDEOCOMPRESSION, 0, 0); 
end; 

 
function capGetVideoFormat(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_GET_VIDEOFORMAT, wSize, s); 
end; 

 
function capGetVideoFormatSize(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_GET_VIDEOFORMAT, 0, 0); 
end; 

 
function capSetVideoFormat(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_VIDEOFORMAT, wSize, s); 
end; 

 
function capPreview(hwnd:THandle; f:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, f, 0); 
end; 

 
function capPreviewRate(hwnd:THandle; wMS:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, wMS, 0); 
end; 

 
function capOverlay(hwnd:THandle; f:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_OVERLAY, f, 0); 
end; 

 
function capPreviewScale(hwnd:THandle; f:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_SCALE, f, 0); 
end; 

 
function capGetStatus(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_GET_STATUS, wSize, s); 
end; 

 
function capSetScrollPos(hwnd:THandle; lpP:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_SCROLL, 0, lpP); 
end; 

 
function capGrabFrame(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_GRAB_FRAME, 0, 0); 
end; 

 
function capGrabFrameNoStop(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_GRAB_FRAME_NOSTOP, 0, 0); 
end; 

 
function capCaptureSequence(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SEQUENCE, 0, 0); 
end; 

 
function capCaptureSequenceNoFile(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SEQUENCE_NOFILE, 0, 0); 
end; 

 
function capCaptureStop(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_STOP, 0, 0); 
end; 

 
function capCaptureAbort(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_ABORT, 0, 0); 
end; 

 
function capCaptureSingleFrameOpen(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SINGLE_FRAME_OPEN, 0, 0); 
end; 

 
function capCaptureSingleFrameClose(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SINGLE_FRAME_CLOSE, 0, 0); 
end; 

 
function capCaptureSingleFrame(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SINGLE_FRAME, 0, 0); 
end; 

 
function capCaptureGetSetup(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_GET_SEQUENCE_SETUP, wSize, s); 
end; 

 
function capCaptureSetSetup(hwnd:THandle; s:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_SEQUENCE_SETUP, wSize, s); 
end; 

 
function capSetMCIDeviceName(hwnd:THandle; szName:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_SET_MCI_DEVICE, 0, szName); 
end; 

 
function capGetMCIDeviceName(hwnd:THandle; szName:LongInt; wSize:Word):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_GET_MCI_DEVICE, wSize, szName); 
end; 

 
function capPaletteOpen(hwnd:THandle; szName:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_PAL_OPEN, 0, szName); 
end; 

 
function capPaletteSave(hwnd:THandle; szName:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_PAL_SAVE, 0, szName); 
end; 

 
function capPalettePaste(hwnd:THandle):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_PAL_PASTE, 0, 0); 
end; 

 
function capPaletteAuto(hwnd:THandle; iFrames:Word; iColors:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_PAL_AUTOCREATE, iFrames, iColors); 
end; 

 
function capPaletteManual(hwnd:THandle; fGrab:Word; iColors:LongInt):LongInt; 
begin 
 Result := SendMessage(hwnd, WM_CAP_PAL_MANUALCREATE, fGrab, iColors); 
end; 

 

 
end. 

in potem na formi nekaj v temle smislu:

Koda: Izberi vse

 

procedure TFormProdajaKartA.StartVideoPreview;
var 
	MyCapStatusProc : TCapStatusProc;
begin
	CapCloseDriver();

	//(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) Start CAP - Video
	CapSetVideoArea(PanelVideo);
	CapSetInfoLabel(Label12);
	MyCapStatusProc := CAPStatus;
	CapSetStatusProcedure(MyCapStatusProc);

	if CapOpenDriver then
	begin
		CapSetCapSec(15 * 3);
		CapShow;
	end;
end;


 procedure TFormProdajaKartA.ButtonSaveClick(Sender: TObject);
var
 panelDC:HDC;
	destBitmap: Tbitmap;
begin

 {
 destBitmap := TBitmap.Create;
 destBitmap.HandleType := bmDIB ;

	destBitmap.Width := PanelVideo.Width;
	destBitmap.Height := PanelVideo.Height;
 destBitmap.Canvas.FillRect(ClientRect);//(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) tole ima effect clear
	panelDC := getDc(PanelVideo.Handle);

	BitBlt(destBitmap.Canvas.Handle,0,0,destBitmap.Width, destBitmap.Height,panelDC,0,0,SRCCOPY);
	ImageFOTO.Canvas.FillRect(ClientRect);//(*)MCINIT(28.10.2005 10:31:21) tole ima effect clear

	destBitmap.SaveToFile('test.bmp');
	ImageFOTO.Picture.LoadFromFile('test.bmp');	if ((Sender <> nil) and SavePictureDialog.Execute()) then
	begin
		destBitmap.SaveToFile(SavePictureDialog.FileName);
		EditFOTO.Text := SavePictureDialog.FileName;
	end;
 }
LP
Order is heavens first rule. Therefore some must be better than the rest.
G16
Prispevkov: 462
Pridružen: 11.02.2005 21:54:48

WebCam upravljanje, kako?

Odgovor Napisal/-a G16 »

Sem uporabil kodo od M.C.- ja in sicer to:

Koda: Izberi vse

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin

 VideoPortal1.PrepareControl('QCSDK', 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\QCSDK', 0);
 VideoPortal1.ConnectCamera(0);
 VideoPortal1.EnablePreview := 1;

end;
...

var
destBitmap: Tbitmap;
panelDC:HDC;
begin


 destBitmap := TBitmap.Create;
 destBitmap.HandleType := bmDIB ;

	destBitmap.Width := VideoPortal1.Width;
	destBitmap.Height := VideoPortal1.Height;
 destBitmap.Canvas.FillRect(ClientRect);
	panelDC := getDc(VideoPortal1.Handle);

	BitBlt(destBitmap.Canvas.Handle,0,0,destBitmap.Width, destBitmap.Height,panelDC,0,0,SRCCOPY);
Kod je delala izvrstno - na Logitech-ovi QuickCam. :D
Samo kasneje, ko sem menjaval web kamero, pa so nastale težave. VideoPortal ni več hotel zajemati slik.

Nova kamera:
Canyon camera web cnr-wcam413

Ali bi se dalo kako komponento pripraviti, do tega, da bi delovala tudi na tej kameri?

Za vse nasvete hvala.
Napisal G16 (nekdanji G11,G14,G15°) Uporabljam: Delphi7 Ent.
http://delphi4u.awardspace.com/
Čas teče naprej...
G16
Prispevkov: 462
Pridružen: 11.02.2005 21:54:48

WebCam upravljanje, kako?

Odgovor Napisal/-a G16 »

Res nihče ne ve?
Napisal G16 (nekdanji G11,G14,G15°) Uporabljam: Delphi7 Ent.
http://delphi4u.awardspace.com/
Čas teče naprej...
MP002
Prispevkov: 735
Pridružen: 21.02.2002 15:39:44

WebCam upravljanje, kako?

Odgovor Napisal/-a MP002 »

A si probu zgoraj omenjen DSPack?
Ima tud demo za zajem sličic.
Nisem še naletel na kamero (ali TV tuner), ki s tem neb delala.
Odgovori