Kreiranje AVI-ja

Vse o večpredstavnosti (zvok, video, DirectShow in podobno).
Odgovori
PeroDifovec
Prispevkov: 135
Pridružen: 29.10.2001 15:15:49

Kreiranje AVI-ja

Odgovor Napisal/-a PeroDifovec » 09.01.2009 23:51:01

Imam 100 zaporednih sličic (BMP oz. JPG), ki naj bi skupaj tvorile film. Ima kdo kakšno idejo kako bi v delphiju sestavil iz teh sličic sličic 4 sekundni film, ki bi ga shranil v AVI ali mpeg.

PeroDifovec
Prispevkov: 135
Pridružen: 29.10.2001 15:15:49

Kreiranje AVI-ja

Odgovor Napisal/-a PeroDifovec » 10.01.2009 01:00:54

Še na poenostavljenem primeru pojasnim kaj nameravam naredit:
Na formi bom imel Tshape (krogec). Potem pa imam za tale krogec v vsaki sekundi x in y koordinate:
x y
1 sec 10 12
2 sec 11 14
3 sec 11 15
4 sec 12 18
5 sec 10 16

itd...

Zamislil sem si nekaj takega da bi tale krogec prestavljal po formi

Koda: Izberi vse

 i: Integer

For i:=1 to 10 do
  Begin
     Narisi_krogec(i);
  End

...


Procedure Narisi_krogec(sekunda: integer); 
  Begin
    Shape1.Left:= vrednost x-a v doloceni sekundi
    Shape1.Top:= vrednost y-a v doloceni sekundi
    //tukaj bi shranil sliko in jo dodal v AVI
  End; 
Ali pa ce ima kdo kaksno drugo idejo, kako se lotit narest animacijo.
Vnaprej hvala

Lenny
Prispevkov: 500
Pridružen: 18.12.2003 09:55:16

Kreiranje AVI-ja

Odgovor Napisal/-a Lenny » 10.01.2009 09:14:55

Koda: Izberi vse

unit Unit2;

interface

uses
 Windows, Classes;

const
 // AVISaveOptions Dialog box flags

 ICMF_CHOOSE_KEYFRAME = 1; // show KeyFrame Every box
 ICMF_CHOOSE_DATARATE = 2; // show DataRate box
 ICMF_CHOOSE_PREVIEW = 4; // allow expanded preview dialog
 ICMF_CHOOSE_ALLCOMPRESSORS = 8; // don't only show those that
 // can handle the input format
 // or input data
 AVIIF_KEYFRAME = 10;

type

 AVI_COMPRESS_OPTIONS = packed record
  fccType: DWORD; // stream type, for consistency
  fccHandler: DWORD; // compressor
  dwKeyFrameEvery: DWORD; // keyframe rate
  dwQuality: DWORD; // compress quality 0-10,000
  dwBytesPerSecond: DWORD; // bytes per second
  dwFlags: DWORD; // flags... see below
  lpFormat: DWORD; // save format
  cbFormat: DWORD;
  lpParms: DWORD; // compressor options
  cbParms: DWORD;
  dwInterleaveEvery: DWORD; // for non-video streams only
 end;

 AVI_STREAM_INFO = packed record
  fccType: DWORD;
  fccHandler: DWORD;
  dwFlags: DWORD;
  dwCaps: DWORD;
  wPriority: word;
  wLanguage: word;
  dwScale: DWORD;
  dwRate: DWORD;
  dwStart: DWORD;
  dwLength: DWORD;
  dwInitialFrames: DWORD;
  dwSuggestedBufferSize: DWORD;
  dwQuality: DWORD;
  dwSampleSize: DWORD;
  rcFrame: TRect;
  dwEditCount: DWORD;
  dwFormatChangeCount: DWORD;
  szName: array[0..63] of char;
 end;

 BITMAPINFOHEADER = packed record
  biSize: DWORD;
  biWidth: DWORD;
  biHeight: DWORD;
  biPlanes: word;
  biBitCount: word;
  biCompression: DWORD;
  biSizeImage: DWORD;
  biXPelsPerMeter: DWORD;
  biYPelsPerMeter: DWORD;
  biClrUsed: DWORD;
  biClrImportant: DWORD;
 end;

 BITMAPFILEHEADER = packed record
  bfType: word; //"magic cookie" - must be "BM"
  bfSize: integer;
  bfReserved1: word;
  bfReserved2: word;
  bfOffBits: integer;
 end;

 // DLL External declarations

function AVISaveOptions(Hwnd: DWORD; uiFlags: DWORD; nStreams: DWORD;
 pPavi: Pointer; plpOptions: Pointer): boolean;
 stdcall; external 'avifil32.dll';

function AVIFileCreateStream(pFile: DWORD; pPavi: Pointer; pSi: Pointer): integer;
 stdcall; external 'avifil32.dll';

function AVIFileOpen(pPfile: Pointer; szFile: PChar; uMode: DWORD;
 clSid: DWORD): integer;
 stdcall; external 'avifil32.dll';

function AVIMakeCompressedStream(psCompressed: Pointer; psSource: DWORD;
 lpOptions: Pointer; pclsidHandler: DWORD): integer;
 stdcall; external 'avifil32.dll';

function AVIStreamSetFormat(pAvi: DWORD; lPos: DWORD; lpGormat: Pointer;
 cbFormat: DWORD): integer;
 stdcall; external 'avifil32.dll';

function AVIStreamWrite(pAvi: DWORD; lStart: DWORD; lSamples: DWORD;
 lBuffer: Pointer; cBuffer: DWORD; dwFlags: DWORD;
 plSampWritten: DWORD; plBytesWritten: DWORD): integer;
 stdcall; external 'avifil32.dll';

function AVISaveOptionsFree(nStreams: DWORD; ppOptions: Pointer): integer;
 stdcall; external 'avifil32.dll';

function AVIFileRelease(pFile: DWORD): integer; stdcall; external 'avifil32.dll';

procedure AVIFileInit; stdcall; external 'avifil32.dll';

procedure AVIFileExit; stdcall; external 'avifil32.dll';

function AVIStreamRelease(pAvi: DWORD): integer; stdcall; external 'avifil32.dll';

function mmioStringToFOURCCA(sz: PChar; uFlags: DWORD): integer;
 stdcall; external 'winmm.dll';


implementation

// ============================================================================
// Main Function to Create AVI file from BMP file listing
// ============================================================================

uses Dialogs;

procedure CreateAVI(const FileName: string; IList: TStrings;
 FramesPerSec: integer = 10);
var
 Opts: AVI_COMPRESS_OPTIONS;
 pOpts: Pointer;
 pFile, ps, psCompressed: DWORD;
 strhdr: AVI_STREAM_INFO;
 i: integer;
 BFile: file;
 m_Bih: BITMAPINFOHEADER;
 m_Bfh: BITMAPFILEHEADER;
 m_MemBits: packed array of byte;
 m_MemBitMapInfo: packed array of byte;
begin
 DeleteFile(PAnsiChar(FileName));
 Fillchar(Opts, SizeOf(Opts), 0);
 FillChar(strhdr, SizeOf(strhdr), 0);
 Opts.fccHandler := 541215044; // Full frames Uncompressed
 AVIFileInit;
 pfile := 0;
 pOpts := @Opts;

 if AVIFileOpen(@pFile, PChar(FileName), OF_WRITE or OF_CREATE, 0) = 0 then
 begin
  // Determine Bitmap Properties from file item[0] in list
  AssignFile(BFile, IList[0]);
  Reset(BFile, 1);
  BlockRead(BFile, m_Bfh, SizeOf(m_Bfh));
  BlockRead(BFile, m_Bih, SizeOf(m_Bih));
  SetLength(m_MemBitMapInfo, m_bfh.bfOffBits - 14);
  SetLength(m_MemBits, m_Bih.biSizeImage);
  Seek(BFile, SizeOf(m_Bfh));
  BlockRead(BFile, m_MemBitMapInfo[0], length(m_MemBitMapInfo));
  CloseFile(BFile);

  strhdr.fccType := mmioStringToFOURCCA('vids', 0); // stream type video
  strhdr.fccHandler := 0; // def AVI handler
  strhdr.dwScale := 1;
  strhdr.dwRate := FramesPerSec; // fps 1 to 30
  strhdr.dwSuggestedBufferSize := m_Bih.biSizeImage; // size of 1 frame
  SetRect(strhdr.rcFrame, 0, 0, m_Bih.biWidth, m_Bih.biHeight);

  if AVIFileCreateStream(pFile, @ps, @strhdr) = 0 then
  begin
   // if you want user selection options then call following line
   // (but seems to only like "Full frames Uncompressed option)

   // AVISaveOptions(Application.Handle,
   //        ICMF_CHOOSE_KEYFRAME or ICMF_CHOOSE_DATARATE,
   //        1,@ps,@pOpts);
   // AVISaveOptionsFree(1,@pOpts);

   if AVIMakeCompressedStream(@psCompressed, ps, @opts, 0) = 0 then
   begin
    if AVIStreamSetFormat(psCompressed, 0, @m_memBitmapInfo[0],
     length(m_MemBitMapInfo)) = 0 then
    begin

     for i := 0 to IList.Count - 1 do
     begin
      AssignFile(BFile, IList[i]);
      Reset(BFile, 1);
      Seek(BFile, m_bfh.bfOffBits);
      BlockRead(BFile, m_MemBits[0], m_Bih.biSizeImage);
      Seek(BFile, SizeOf(m_Bfh));
      BlockRead(BFile, m_MemBitMapInfo[0], length(m_MemBitMapInfo));
      CloseFile(BFile);
      if AVIStreamWrite(psCompressed, i, 1, @m_MemBits[0],
       m_Bih.biSizeImage, AVIIF_KEYFRAME, 0, 0) <> 0 then
      begin
       ShowMessage('Error during Write AVI File');
       break;
      end;
     end;
    end;
   end;
  end;

  AVIStreamRelease(ps);
  AVIStreamRelease(psCompressed);
  AVIFileRelease(pFile);
 end;

 AVIFileExit;
 m_MemBitMapInfo := nil;
 m_memBits := nil;
end;

end.
Probaj tole predelat na tvoj primer. Tukaj je CreateAVI procedura iz seznama ti boš pa sprotno med delovanjem. Rabu boš verjetno vmes shranit. Pa slike so bmp in potem kompresiran avi.
Zadnjič spremenil Lenny, dne 10.01.2009 09:15:31, skupaj popravljeno 1 krat.

Uporabniški avatar
Runner
Prispevkov: 1079
Pridružen: 03.02.2005 12:05:25

Kreiranje AVI-ja

Odgovor Napisal/-a Runner » 10.01.2009 13:46:38

Če samo rabiš animirano sliko, potem enostavno uporabi animated GIF in ga prikaži.

Odgovori