Forka procesi

Če rajši delate z linuxom.
Odgovori
Fortuna
Prispevkov: 1097
Pridružen: 26.06.2004 09:59:52

Forka procesi

Odgovor Napisal/-a Fortuna » 02.06.2006 09:16:32

Koda: Izberi vse

program TestFork;
 
 {$APPTYPE CONSOLE}
 
 uses
 SysUtils,
 Libc;

var
  ForkedProcessHandle: __pid_t;
  bForked: Boolean;
 
 procedure ForkNow;
 begin
  bForked := true;
  ForkedProcessHandle := fork;
 end;
 
 function IsForked: Boolean;
 begin
  Result := (ForkedProcessHandle = 0) and bForked;
 end;
 
 var
  Lf: Integer;
 
 begin
  sigignore(SIGCHLD);
  bForked := false;
 
  WriteLn('do some stuff');
 
  WriteLn('before fork');
  ForkNow;
  WriteLn('after fork - we have dublicated the process');
 
  if IsForked then begin
   WriteLn('do some stuff in forked process (wait 5s)');
   for Lf := 0 to 50 do begin
    Write('f');
    sleep(100);
   end;
  end else begin
   WriteLn('do stuff in original process (wait 10)');
   for Lf := 0 to 100 do begin
    Write('o');
    sleep(100);
   end;
  end;
 
  WriteLn;
 
  if IsForked then
   WriteLn('forked process end')
  else
   WriteLn('original process end');
 end.
 


Ko zaženem to kodo
mi na konzoli lepo dela

Koda: Izberi vse

 
o some stuff
before fork
after fork - we have dublicated the process
do some stuff in forked process (wait 5s)
fafter fork - we have dublicated the process
do stuff in original process (wait 10)
oofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofo
forked process end
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
original process end

 

Ko pa to codo skušam predelat na gumb.


Koda: Izberi vse

 
unit Unit1;

interface

uses
 SysUtils, Types, Classes, Variants, QTypes, QGraphics, QControls, QForms, 
 QDialogs, QStdCtrls,Libc;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }


 end;

var
 Form1: TForm1;
     ForkedProcessHandle: __pid_t;
  bForked: Boolean;

implementation

{$R *.xfm}


 procedure ForkNow;
 begin
  bForked := true;
  ForkedProcessHandle := fork;
 end;
 
 function IsForked: Boolean;
 begin
  Result := (ForkedProcessHandle = 0) and bForked;
 end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 var
  Lf: Integer;
 
 begin
  sigignore(SIGCHLD);
  bForked := false;
 
  WriteLn('do some stuff');
 
  WriteLn('before fork');
  ForkNow;
  WriteLn('after fork - we have dublicated the process');
 
  if IsForked then begin
   WriteLn('do some stuff in forked process (wait 5s)');
   for Lf := 0 to 50 do begin
    Write('f');
    sleep(100);
   end;
  end else begin
   WriteLn('do stuff in original process (wait 10)');
   for Lf := 0 to 100 do begin
    Write('o');
    sleep(100);
   end;
  end;
 
  WriteLn;
 
  if IsForked then
   WriteLn('forked process end')
  else
   WriteLn('original process end');


end;

end.

 


Dobim pa takšno konzolo.

Koda: Izberi vse

 

do some stuff
before fork
after fork - we have dublicated the process
do some stuff in forked process (wait 5s)
fafter fork - we have dublicated the process
do stuff in original process (wait 10)
oofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofo
forked process end
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
original process end
X Error: BadPixmap (invalid Pixmap parameter) 4
 Major opcode: 54
Xlib: unexpected async reply (sequence 0x1a32)!

 
In potem čez nekaj časa zablokira program.

Kje ga lomim?

Kakšna ideja?
Lp.

Odgovori