Delphi 7, generiranje kode iz wsdl in uporaba ws

Vse kar se tiče programiranja za internet.
Odgovori
peterv
Prispevkov: 987
Pridružen: 29.03.2002 13:24:32

Delphi 7, generiranje kode iz wsdl in uporaba ws

Odgovor Napisal/-a peterv » 15.02.2008 14:10:19

Pozdrav,
kot že nekateri veste se v zadnjem času ubadam z webservisi..
V Javi sem izdelal webservis in ga deploy-al na aplikacijski strežnik..

Stranka ima problem v VisualStudiu (C# ali VB) z mojim webservisom.. pravi da je datum v čudnem formatu?!?

Meni webservis iz jave lepo deluje in nimam nobenih problemov.. Tudi preko spletne forme sem uspel vnesti podatke v bazo..

Želel pa sem narediti primer v Delphiju...
V Delphiju odprem okno za generiranje interface-a iz wsdl-a...
Dobim pa sledečo kodo in tudi funkcijo (fVnesiOsa)

Koda: Izberi vse

 
// ************************************************************************ //
// The types declared in this file were generated from data read from the
// WSDL File described below:
// WSDL   : http://hr000000sa009.hr.top.com:8888/wsgenerali/prevzemOseba/PrevzemOsebaSoapHttpPort?WSDL
// Encoding : UTF-8
// Version : 1.0
// (15.2.2008 13:02:18 - 1.33.2.5)
// ************************************************************************ //

unit PrevzemOsebaSoapHttpPort;

interface

uses InvokeRegistry, SOAPHTTPClient, Types, XSBuiltIns;

type

 // ************************************************************************ //
 // The following types, referred to in the WSDL document are not being represented
 // in this file. They are either aliases[@] of other types represented or were referred
 // to but never[!] declared in the document. The types from the latter category
 // typically map to predefined/known XML or Borland types; however, they could also 
 // indicate incorrect WSDL documents that failed to declare or import a schema type.
 // ************************************************************************ //
 // !:decimal     - "http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/"
 // !:string     - "http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/"
 // !:dateTime    - "http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/"

 result        = class;         { "http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/" }
 PrevzemOsebaUser_pTipNaslova_Out = class;   { "http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/" }
 PrevzemOsebaUser_pVnesiOseboKon_Out = class;  { "http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/" } // ************************************************************************ //
 // Namespace : http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/
 // ************************************************************************ //
 result = class(TRemotable)
 private
 published
 end; // ************************************************************************ //
 // Namespace : http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/
 // ************************************************************************ //
 PrevzemOsebaUser_pTipNaslova_Out = class(TRemotable)
 private
  FptippostneganaslovaOut: WideString;
  FpopisninaslovOut: WideString;
  FptipnaslovaOut: WideString;
 published
  property ptippostneganaslovaOut: WideString read FptippostneganaslovaOut write FptippostneganaslovaOut;
  property popisninaslovOut: WideString read FpopisninaslovOut write FpopisninaslovOut;
  property ptipnaslovaOut: WideString read FptipnaslovaOut write FptipnaslovaOut;
 end; // ************************************************************************ //
 // Namespace : http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/
 // ************************************************************************ //
 PrevzemOsebaUser_pVnesiOseboKon_Out = class(TRemotable)
 private
  FposaidOut: TXSDecimal;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property posaidOut: TXSDecimal read FposaidOut write FposaidOut;
 end;


 // ************************************************************************ //
 // Namespace : http://in2/PrevzemOseba.wsdl
 // soapAction: http://in2/PrevzemOseba.wsdl/%operationName%
 // transport : http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
 // style   : document
 // binding  : PrevzemOsebaSoapHttp
 // service  : PrevzemOseba
 // port   : PrevzemOsebaSoapHttpPort
 // URL    : http://hr000000sa009.hr.top.com:8888/wsgenerali/prevzemOseba/PrevzemOsebaSoapHttpPort
 // ************************************************************************ //
 PrevzemOseba = interface(IInvokable)
 ['{472EDF4B-4185-A99D-7D5D-4B81F8EED0AA}']
  function fDomaciNaslov(const pDzaId: TXSDecimal): WideString; stdcall;
  function fMetDrzavaXML: result; stdcall;
  function fMetDrzavaXMLRowSet: result; stdcall;
  function fMetHisnaStevilkaXML: result; stdcall;
  function fMetHisnaStevilkaXMLRowSet: result; stdcall;
  function fMetNaseljeXML: result; stdcall;
  function fMetNaseljeXMLRowSet: result; stdcall;
  function fMetObcinaXML: result; stdcall;
  function fMetObcinaXMLRowSet: result; stdcall;
  function fMetPostaXML: result; stdcall;
  function fMetPostaXMLRowSet: result; stdcall;
  function fMetUlicaXML: result; stdcall;
  function fMetUlicaXMLRowSet: result; stdcall;
  function fObstajaOsa(const pEmso: WideString; const pMs: WideString; const pDavcna: WideString; const pZzzsStevilka: WideString; const pStevilkaOsebnegaDok: WideString; const pPriimek: WideString; const pIme: WideString; const pDatumRojstva: TXSDateTime; const pNaziv: WideString; const pUlica: WideString; 
             const pHisnaStevilka: WideString; const pHisniDodatek: WideString; const pNaselje: WideString): TXSDecimal; stdcall;
  function fOsaKonId(const pOsaId: TXSDecimal; const pNazivAtribtua: WideString; const pNaDan: TXSDateTime): TXSDecimal; stdcall;
  function fVnesiNsa(const pDatum: TXSDateTime; const pOsaId: TXSDecimal; const pObtId: TXSDecimal; const pDzaId: TXSDecimal; const pUlica: WideString; const pHisnaStevilka: WideString; const pHisniDodatek: WideString; const pNaselje: WideString; const pObcina: WideString; const pPostnaStevilka: WideString; 
            const pPosta: WideString; const pOpis: WideString; const pUlaId: TXSDecimal; const pUzoId: TXSDecimal; const pHsaId: TXSDecimal; const pHsoId: TXSDecimal; const pNseId: TXSDecimal; const pNzoId: TXSDecimal; const pOcaId: TXSDecimal; 
            const pOgoId: TXSDecimal; const pPsaId: TXSDecimal; const pPmvId: TXSDecimal): TXSDecimal; stdcall;
  function fVnesiOsa(const pDatum: TXSDateTime; const pTipOsebe: TXSDecimal; const pVrstaFizicneOsebe: TXSDecimal; const pVrstaPravneOsebe: TXSDecimal; const pNaziv: WideString; const pMs: WideString; const pIme: WideString; const pPriimek: WideString; const pDavcnaStevilka: WideString; const pEmso: WideString; 
            const pKrajRojstvaO: WideString; const pDatumRojstva: TXSDateTime; const pSpolOsebe: WideString; const pZzzsStevilka: WideString; const pStevilkaOsebnegaDok: WideString; const pNsaId: TXSDecimal; const pUlica: WideString; const pHisnaStevilka: WideString; const pHisniDodatek: WideString; 
            const pNaselje: WideString; const pObcina: WideString; const pPostnaStevilka: WideString; const pPosta: WideString; const pUlaId: TXSDecimal; const pUzoId: TXSDecimal; const pHsaId: TXSDecimal; const pHsoId: TXSDecimal; const pNseId: TXSDecimal; 
            const pNzoId: TXSDecimal; const pOcaId: TXSDecimal; const pOgoId: TXSDecimal; const pPsaId: TXSDecimal; const pDzaId: TXSDecimal; const pDomaciSedez: WideString; const pZavezenecDdv: WideString; const pAktivna: WideString; const pDatumUpokojitve: TXSDateTime; 
            const pDatumSmrti: TXSDateTime; const pOpis: WideString; const pPolniNaziv: WideString; const pVelikostKapitala: TXSDecimal; const pSteviloZaposlenih: TXSDecimal; const pVlaId: TXSDecimal; const pVpjId: TXSDecimal; const pOveId: TXSDecimal; const pPmvId: TXSDecimal; 
            const pRegistrskaStevilka: WideString; const pIpStevilka: WideString; const pRojstniPriimek: WideString; const pNsaOpis: WideString; const pDodatekDavcne: WideString; const pZakljucen: WideString; const pToeId: TXSDecimal): TXSDecimal; stdcall;
  function fVrniDatumRojstva(const pEmso: WideString): TXSDateTime; stdcall;
  function fVrniMs(const pSifra: WideString): WideString; stdcall;
  function fVrniNasKodeXML(const pNaziv: WideString): result; stdcall;
  function fVrniNasKodeXMLRowSet(const pNaziv: WideString): result; stdcall;
  function fVrniSpol(const pEmso: WideString): WideString; stdcall;
  function fVrniTipPrevzema(const pPmvId: TXSDecimal): WideString; stdcall;
  procedure pObdelajPrevzemOsebe; stdcall;
  function pTipNaslova(const pOcaId: TXSDecimal; const pOgoId: TXSDecimal; const pNseId: TXSDecimal; const pNzoId: TXSDecimal; const pUlaId: TXSDecimal; const pUzoId: TXSDecimal; const pHsaId: TXSDecimal; const pHsoId: TXSDecimal; const pPsaId: TXSDecimal; const pUlica: WideString; 
             const pHisnaStevilka: WideString; const pNaselje: WideString; const pObcina: WideString; const pPostnaStevilka: WideString; const pPosta: WideString): PrevzemOsebaUser_pTipNaslova_Out; stdcall;
  procedure pUpdateOsa(const pOsaId: TXSDecimal; const pDatum: TXSDateTime; const pTipOsebe: TXSDecimal; const pVrstaFizicneOsebe: TXSDecimal; const pNaziv: WideString; const pMs: WideString; const pIme: WideString; const pPriimek: WideString; const pDavcnaStevilka: WideString; const pEmso: WideString; 
             const pKrajRojstvaO: WideString; const pDatumRojstva: TXSDateTime; const pSpolOsebe: WideString; const pZzzsStevilka: WideString; const pStevilkaOsebnegaDok: WideString; const pDomaciSedez: WideString; const pZavezenecDdv: WideString; const pAktivna: WideString; const pDatumUpokojitve: TXSDateTime; 
             const pDatumSmrti: TXSDateTime; const pOpis: WideString; const pPolniNaziv: WideString; const pVelikostKapitala: TXSDecimal; const pSteviloZaposlenih: TXSDecimal; const pVlaId: TXSDecimal; const pVpjId: TXSDecimal; const pOveId: TXSDecimal; const pNsaId: TXSDecimal; 
             const pDzaId: TXSDecimal; const pPmvId: TXSDecimal; const pRneId: TXSDecimal; const pRegistrskaStevilka: WideString; const pIpStevilka: WideString; const pRojstniPriimek: WideString); stdcall;
  function pVnesiOseboKon(const pDatum: TXSDateTime; const pTipOsebe: TXSDecimal; const pVrstaFizicneOsebe: TXSDecimal; const pVrstaPravneOsebe: TXSDecimal; const pNaziv: WideString; const pMs: WideString; const pIme: WideString; const pPriimek: WideString; const pDavcnaStevilka: WideString; const pEmso: WideString; 
               const pKrajRojstvaO: WideString; const pDatumRojstva: TXSDateTime; const pSpolOsebe: WideString; const pZzzsStevilka: WideString; const pStevilkaOsebnegaDok: WideString; const pNsaId: TXSDecimal; const pUlica: WideString; const pHisnaStevilka: WideString; const pHisniDodatek: WideString; 
               const pNaselje: WideString; const pObcina: WideString; const pPostnaStevilka: WideString; const pPosta: WideString; const pUlaId: TXSDecimal; const pUzoId: TXSDecimal; const pHsaId: TXSDecimal; const pHsoId: TXSDecimal; const pNseId: TXSDecimal; 
               const pNzoId: TXSDecimal; const pOcaId: TXSDecimal; const pOgoId: TXSDecimal; const pPsaId: TXSDecimal; const pDzaId: TXSDecimal; const pDomaciSedez: WideString; const pZavezenecDdv: WideString; const pAktivna: WideString; const pDatumUpokojitve: TXSDateTime; 
               const pDatumSmrti: TXSDateTime; const pOpis: WideString; const pPolniNaziv: WideString; const pVelikostKapitala: TXSDecimal; const pSteviloZaposlenih: TXSDecimal; const pVlaId: TXSDecimal; const pVpjId: TXSDecimal; const pOveId: TXSDecimal; const pPmvId: TXSDecimal; 
               const pRegistrskaStevilka: WideString; const pIpStevilka: WideString; const pRojstniPriimek: WideString; const pNsaOpis: WideString; const pDodatekDavcne: WideString; const pZakljucen: WideString; const pToeId: TXSDecimal; const pHsaMid: TXSDecimal; const pKonvVirPrenosa: WideString; 
               const pKonvIdOsebe: TXSDecimal): PrevzemOsebaUser_pVnesiOseboKon_Out; stdcall;
 end;

function GetPrevzemOseba(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=''; HTTPRIO: THTTPRIO = nil): PrevzemOseba;


implementation

function GetPrevzemOseba(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): PrevzemOseba;
const
 defWSDL = 'http://hr000000sa009.hr.top.com:8888/wsgenerali/prevzemOseba/PrevzemOsebaSoapHttpPort?WSDL';
 defURL = 'http://hr000000sa009.hr.top.com:8888/wsgenerali/prevzemOseba/PrevzemOsebaSoapHttpPort';
 defSvc = 'PrevzemOseba';
 defPrt = 'PrevzemOsebaSoapHttpPort';
var
 RIO: THTTPRIO;
begin
 Result := nil;
 if (Addr = '') then
 begin
  if UseWSDL then
   Addr := defWSDL
  else
   Addr := defURL;
 end;
 if HTTPRIO = nil then
  RIO := THTTPRIO.Create(nil)
 else
  RIO := HTTPRIO;
 try
  Result := (RIO as PrevzemOseba);
  if UseWSDL then
  begin
   RIO.WSDLLocation := Addr;
   RIO.Service := defSvc;
   RIO.Port := defPrt;
  end else
   RIO.URL := Addr;
 finally
  if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
   RIO.Free;
 end;
end;


destructor PrevzemOsebaUser_pVnesiOseboKon_Out.Destroy;
begin
 if Assigned(FposaidOut) then
  FposaidOut.Free;
 inherited Destroy;
end;

initialization
 InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(PrevzemOseba), 'http://in2/PrevzemOseba.wsdl', 'UTF-8');
 InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(PrevzemOseba), 'http://in2/PrevzemOseba.wsdl/%operationName%');
 InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(PrevzemOseba), ioDocument);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(result, 'http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/', 'result');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(PrevzemOsebaUser_pTipNaslova_Out, 'http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/', 'PrevzemOsebaUser_pTipNaslova_Out');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(PrevzemOsebaUser_pVnesiOseboKon_Out, 'http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/', 'PrevzemOsebaUser_pVnesiOseboKon_Out');

end.
 
Potem pa sem si pogledal nek primer na internetu kako se kliče webservis skupaj z THTTPRIO objekotm..
recimo moj klic:

Koda: Izberi vse

 
osaid := (HTTPRIO1 as PrevzemOseba).fVnesiOsa(parametri....)
 
opazil sem da Delphi uporablja TXSDateTime in TXSDecimal razrede...
Prosil pa bi za pomoč kako naj pokličem webservis.. s pravilnimi parametri..
Recimo v Javi bi to poklical tako:

Koda: Izberi vse

 
  public static void main(String[] args) {
    try {

      // @GeneratedBlockBegin (value={"oracle.j2ee.ws"} );
      in2.proxy.PrevzemOsebaSoapHttpPortClient myPort = 
        new in2.proxy.PrevzemOsebaSoapHttpPortClient();
      // @GeneratedBlockEnd  (value={"oracle.j2ee.ws"} );

      System.out.println("calling " + myPort.getEndpoint());

      // Add your own code here
      System.out.println("ZAČETE");
      String ime = "KOKO" + System.currentTimeMillis();
      String pri = "KOKO" + System.currentTimeMillis();
      String oboje = ime + " " + pri;
      String davcna = ;
      String emso = ;
      Calendar cal = Calendar.getInstance();
      Calendar datr = Calendar.getInstance();


      cal.setTime(new Date()); //datum unosa
      datr.setTime(new Date(vrniDatum("30.05.1976")));
      BigDecimal osa_id = 
        myPort.fVnesiOsa(cal, new BigDecimal(2), new BigDecimal(1), 
                 null, oboje, null, "PETER","VALENCIC", "davcna", "emso", 
                 "KOPER", datr, "M", null, null, null, 
                 "PARTIZANSKA CESTA", "10", null, "KOPER", 
                 "KOPER", "6000", "KOPER", null, null, null, 
                 null, null, null, null, null, null, null, "D", 
                 "N", "N", null, null, "WEB SERVIS VNOS", 
                 oboje, null, null, null, null, null, null, 
                 null, null, null, null, null, "D", null);
      System.out.println("osa_id: " + osa_id.toString());


      System.out.println("KONEC");

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

  private static long vrniDatum(String datum) throws Exception {


    return new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy").parse(datum).getTime();
  }
 
Kako bi v Delphiju poklical funkcijo ki jo pokličem v javi?
Kje dobim kaj več primerov na temo TXSDateTime, TXSDecimal...

p.s: primer potrebujem le zaradi tega, da lahko dokažem da webservis deluje tudi v drugem programskem jeziku in ne le v Javi...
Mislim da ima stranka problem z DateTime-om,


pa še moj wsdl
<table align="center" width="90%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tr><td class="tekst">Koda:</td></tr><tr><td class="modriborder" bgcolor="#FFFFFF"><pre><font face="Courier New" size="2">
<?xml version = <font color="#000080">'1.0'</font> encoding = <font color="#000080">'UTF-8'</font>?>
<definitions xmlns="http:<font color="#000080">//schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:tns0="http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:tns="http://in2/PrevzemOseba.wsdl" name="PrevzemOseba" targetNamespace="http://in2/PrevzemOseba.wsdl">
</font>

<types>
<schema xmlns="http:<font color="#000080">//www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/" targetNamespace="http://in2/PrevzemOseba.wsdl/types/" elementFormDefault="qualified">
</font>

<element name="fDomaciNaslovElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="pDzaId" type="decimal" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>

</element>
<element name="fDomaciNaslovResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fMetDrzavaXMLElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="fMetDrzavaXMLResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>

<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fMetDrzavaXMLRowSetElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="fMetDrzavaXMLRowSetResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>

<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fMetHisnaStevilkaXMLElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="fMetHisnaStevilkaXMLResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>

<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fMetHisnaStevilkaXMLRowSetElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="fMetHisnaStevilkaXMLRowSetResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>

<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fMetNaseljeXMLElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="fMetNaseljeXMLResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>

<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fMetNaseljeXMLRowSetElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="fMetNaseljeXMLRowSetResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>

<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fMetObcinaXMLElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="fMetObcinaXMLResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>

<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fMetObcinaXMLRowSetElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="fMetObcinaXMLRowSetResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>

<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fMetPostaXMLElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="fMetPostaXMLResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>

<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fMetPostaXMLRowSetElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="fMetPostaXMLRowSetResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>

<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fMetUlicaXMLElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="fMetUlicaXMLResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>

<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fMetUlicaXMLRowSetElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="fMetUlicaXMLRowSetResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>

<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fObstajaOsaElement">

<complexType>
<sequence>
<element name="pEmso" type="string" nillable="true"/>
<element name="pMs" type="string" nillable="true"/>
<element name="pDavcna" type="string" nillable="true"/>
<element name="pZzzsStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pStevilkaOsebnegaDok" type="string" nillable="true"/>
<element name="pPriimek" type="string" nillable="true"/>
<element name="pIme" type="string" nillable="true"/>

<element name="pDatumRojstva" type="dateTime" nillable="true"/>
<element name="pNaziv" type="string" nillable="true"/>
<element name="pUlica" type="string" nillable="true"/>
<element name="pHisnaStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pHisniDodatek" type="string" nillable="true"/>
<element name="pNaselje" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>

<element name="fObstajaOsaResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" type="decimal" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fOsaKonIdElement">
<complexType>

<sequence>
<element name="pOsaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pNazivAtribtua" type="string" nillable="true"/>
<element name="pNaDan" type="dateTime" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fOsaKonIdResponseElement">
<complexType>

<sequence>
<element name="result" type="decimal" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fVnesiNsaElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="pDatum" type="dateTime" nillable="true"/>

<element name="pOsaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pObtId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pDzaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pUlica" type="string" nillable="true"/>
<element name="pHisnaStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pHisniDodatek" type="string" nillable="true"/>
<element name="pNaselje" type="string" nillable="true"/>
<element name="pObcina" type="string" nillable="true"/>
<element name="pPostnaStevilka" type="string" nillable="true"/>

<element name="pPosta" type="string" nillable="true"/>
<element name="pOpis" type="string" nillable="true"/>
<element name="pUlaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pUzoId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pHsaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pHsoId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pNseId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pNzoId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pOcaId" type="decimal" nillable="true"/>

<element name="pOgoId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pPsaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pPmvId" type="decimal" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fVnesiNsaResponseElement">
<complexType>
<sequence>

<element name="result" type="decimal" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fVnesiOsaElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="pDatum" type="dateTime" nillable="true"/>
<element name="pTipOsebe" type="decimal" nillable="true"/>

<element name="pVrstaFizicneOsebe" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pVrstaPravneOsebe" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pNaziv" type="string" nillable="true"/>
<element name="pMs" type="string" nillable="true"/>
<element name="pIme" type="string" nillable="true"/>
<element name="pPriimek" type="string" nillable="true"/>
<element name="pDavcnaStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pEmso" type="string" nillable="true"/>
<element name="pKrajRojstvaO" type="string" nillable="true"/>

<element name="pDatumRojstva" type="dateTime" nillable="true"/>
<element name="pSpolOsebe" type="string" nillable="true"/>
<element name="pZzzsStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pStevilkaOsebnegaDok" type="string" nillable="true"/>
<element name="pNsaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pUlica" type="string" nillable="true"/>
<element name="pHisnaStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pHisniDodatek" type="string" nillable="true"/>
<element name="pNaselje" type="string" nillable="true"/>

<element name="pObcina" type="string" nillable="true"/>
<element name="pPostnaStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pPosta" type="string" nillable="true"/>
<element name="pUlaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pUzoId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pHsaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pHsoId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pNseId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pNzoId" type="decimal" nillable="true"/>

<element name="pOcaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pOgoId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pPsaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pDzaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pDomaciSedez" type="string" nillable="true"/>
<element name="pZavezenecDdv" type="string" nillable="true"/>
<element name="pAktivna" type="string" nillable="true"/>
<element name="pDatumUpokojitve" type="dateTime" nillable="true"/>
<element name="pDatumSmrti" type="dateTime" nillable="true"/>

<element name="pOpis" type="string" nillable="true"/>
<element name="pPolniNaziv" type="string" nillable="true"/>
<element name="pVelikostKapitala" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pSteviloZaposlenih" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pVlaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pVpjId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pOveId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pPmvId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pRegistrskaStevilka" type="string" nillable="true"/>

<element name="pIpStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pRojstniPriimek" type="string" nillable="true"/>
<element name="pNsaOpis" type="string" nillable="true"/>
<element name="pDodatekDavcne" type="string" nillable="true"/>
<element name="pZakljucen" type="string" nillable="true"/>
<element name="pToeId" type="decimal" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>

<element name="fVnesiOsaResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" type="decimal" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fVrniDatumRojstvaElement">
<complexType>

<sequence>
<element name="pEmso" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fVrniDatumRojstvaResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" type="dateTime" nillable="true"/>

</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fVrniMsElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="pSifra" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>

</element>
<element name="fVrniMsResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fVrniNasKodeXMLElement">

<complexType>
<sequence>
<element name="pNaziv" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fVrniNasKodeXMLResponseElement">
<complexType>
<sequence>

<element name="result" nillable="true">
<complexType>
<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>

</element>
<element name="fVrniNasKodeXMLRowSetElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="pNaziv" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fVrniNasKodeXMLRowSetResponseElement">

<complexType>
<sequence>
<element name="result" nillable="true">
<complexType>
<sequence>
<any/>
</sequence>
</complexType>
</element>

</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fVrniSpolElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="pEmso" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>

</element>
<element name="fVrniSpolResponseElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="result" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fVrniTipPrevzemaElement">

<complexType>
<sequence>
<element name="pPmvId" type="decimal" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="fVrniTipPrevzemaResponseElement">
<complexType>
<sequence>

<element name="result" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="pObdelajPrevzemOsebeElement">
<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>

<element name="pObdelajPrevzemOsebeResponseElement">
<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="pTipNaslovaElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="pOcaId" type="decimal" nillable="true"/>

<element name="pOgoId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pNseId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pNzoId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pUlaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pUzoId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pHsaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pHsoId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pPsaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pUlica" type="string" nillable="true"/>

<element name="pHisnaStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pNaselje" type="string" nillable="true"/>
<element name="pObcina" type="string" nillable="true"/>
<element name="pPostnaStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pPosta" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="pTipNaslovaResponseElement">

<complexType>
<sequence>
<element name="result" type="tns:PrevzemOsebaUser_pTipNaslova_Out" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<complexType name="PrevzemOsebaUser_pTipNaslova_Out">
<sequence>
<element name="ptippostneganaslovaOut" type="string" nillable="true"/>

<element name="popisninaslovOut" type="string" nillable="true"/>
<element name="ptipnaslovaOut" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
<element name="pUpdateOsaElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="pOsaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pDatum" type="dateTime" nillable="true"/>

<element name="pTipOsebe" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pVrstaFizicneOsebe" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pNaziv" type="string" nillable="true"/>
<element name="pMs" type="string" nillable="true"/>
<element name="pIme" type="string" nillable="true"/>
<element name="pPriimek" type="string" nillable="true"/>
<element name="pDavcnaStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pEmso" type="string" nillable="true"/>
<element name="pKrajRojstvaO" type="string" nillable="true"/>

<element name="pDatumRojstva" type="dateTime" nillable="true"/>
<element name="pSpolOsebe" type="string" nillable="true"/>
<element name="pZzzsStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pStevilkaOsebnegaDok" type="string" nillable="true"/>
<element name="pDomaciSedez" type="string" nillable="true"/>
<element name="pZavezenecDdv" type="string" nillable="true"/>
<element name="pAktivna" type="string" nillable="true"/>
<element name="pDatumUpokojitve" type="dateTime" nillable="true"/>
<element name="pDatumSmrti" type="dateTime" nillable="true"/>

<element name="pOpis" type="string" nillable="true"/>
<element name="pPolniNaziv" type="string" nillable="true"/>
<element name="pVelikostKapitala" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pSteviloZaposlenih" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pVlaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pVpjId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pOveId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pNsaId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pDzaId" type="decimal" nillable="true"/>

<element name="pPmvId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pRneId" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pRegistrskaStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pIpStevilka" type="string" nillable="true"/>
<element name="pRojstniPriimek" type="string" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="pUpdateOsaResponseElement">

<complexType>
<sequence/>
</complexType>
</element>
<element name="pVnesiOseboKonElement">
<complexType>
<sequence>
<element name="pDatum" type="dateTime" nillable="true"/>
<element name="pTipOsebe" type="decimal" nillable="true"/>

<element name="pVrstaFizicneOsebe" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pVrstaPravneOsebe" type="decimal" nillable="true"/>
<element name="pNaziv" type="string" nillable="true"/>
<element name="pMs" type="string" nillable="true"/>
<element name="pIme" type="string" nillable="true"/>
<element name="pPriimek" type="string" nillable="true"/>
<element name="pDavcnaStevilka" type="string" nillable="true"/>
Zadnjič spremenil peterv, dne 15.02.2008 14:15:07, skupaj popravljeno 1 krat.

Uporabniški avatar
krho
Prispevkov: 709
Pridružen: 11.01.2003 23:02:56

Delphi 7, generiranje kode iz wsdl in uporaba ws

Odgovor Napisal/-a krho » 16.02.2008 22:33:23

Obesi se na linijo s wiresharkom, ter poglej, če ja datum zapakiran v paketu v iso formatu se pravi yyyy-mm-ddT00:00:00, če je, naj se stranka sama zabava naprej.
Še nekaj žajfa je na žalost PITA sploh med različnimi programskimi jeziki, kar je čisti kretenizem, saj je namenjana ravno povezovanju.
Zadnjič spremenil krho, dne 16.02.2008 22:34:40, skupaj popravljeno 1 krat.
Uredite zbirko filmov, tv serij in iger - http://xcollect.sf.net
Zamenjate leglo virusov s preprostim in naprednim odjemalcem elektronske pošte. - http://www.simail.si

Odgovori